Thiết bị lưu trữ ngành hóa chất giá kệ tủ xe đẩy thùng chứa chất nguy hại

Thiết bị lưu trữ ngành hóa chất giá kệ tủ xe đẩy thùng chứa chất nguy hại

1- Khoang chứa container, nhà kho lưu trữ hóa chất nguy hại ngoài trời: 
Từ các thùng chứa, phuy chứa hóa chất cơ bản, công ty Long Quyền chúng tôi cung cấp và lắp đặt các khoang chứa, nhà lưu trữ ngoài trời đảm bảo sự an toàn trong lưu trữ và vận hành kho chứa.

2- Thiết bị lưu trữ hóa chất nguy hại trong nhà: 
Bao gồm các loại giá kệ, tủ, pallet chống tràn chuyên dụng để lưu trữ chất độc hại trong nhà một cách an toàn và tiện sử dụng.

3- Thiết bị lưu trữ hóa chất nguy hại đựng trong bình khí và lỏng
Bao gồm các loại giá kệ, tủ, xe đẩy chuyên dụng để lưu trữ, vận chuyển chất khí và lỏng một cách an toàn và hiệu quả.

4-Thiết bị lưu trữ hóa chất nguy hại đựng trong thùng nhỏ và thùng phuy: 
Bao gồm các loại giá kệ, tủ, xe đẩy chuyên dụng để lưu trữ, vận chuyển thùng nhỏ và thùng phuy một cách cách an toàn và tiện sử dụng.

thiet-bi-luu-tru-nganh-hoa-chat-gia-ke-tu-xe-day-thung-chua-chat-nguy-hai-1

thiet-bi-luu-tru-nganh-hoa-chat-gia-ke-tu-xe-day-thung-chua-chat-nguy-hai-2

2-Thiết bị lưu trữ hóa chất nguy hại trong nhà: 
Bao gồm các loại giá kệ, tủ, pallet chống tràn chuyên dụng để lưu trữ chất độc hại trong nhà một cách an toàn và tiện sử dụng.

thiet-bi-luu-tru-nganh-hoa-chat-gia-ke-tu-xe-day-thung-chua-chat-nguy-hai-3

thiet-bi-luu-tru-nganh-hoa-chat-gia-ke-tu-xe-day-thung-chua-chat-nguy-hai-4

thiet-bi-luu-tru-nganh-hoa-chat-gia-ke-tu-xe-day-thung-chua-chat-nguy-hai-5

thiet-bi-luu-tru-nganh-hoa-chat-gia-ke-tu-xe-day-thung-chua-chat-nguy-hai-6

thiet-bi-luu-tru-nganh-hoa-chat-gia-ke-tu-xe-day-thung-chua-chat-nguy-hai-7

thiet-bi-luu-tru-nganh-hoa-chat-gia-ke-tu-xe-day-thung-chua-chat-nguy-hai-8

thiet-bi-luu-tru-nganh-hoa-chat-gia-ke-tu-xe-day-thung-chua-chat-nguy-hai-9

thiet-bi-luu-tru-nganh-hoa-chat-gia-ke-tu-xe-day-thung-chua-chat-nguy-hai-10

thiet-bi-luu-tru-nganh-hoa-chat-gia-ke-tu-xe-day-thung-chua-chat-nguy-hai-11

thiet-bi-luu-tru-nganh-hoa-chat-gia-ke-tu-xe-day-thung-chua-chat-nguy-hai-12

Thiết bị lưu trữ ngành hóa chất giá kệ tủ xe đẩy thùng chứa chất nguy hại

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ, emai hoặc điện thoại
GIÁ KỆ VÀ NỘI THẤT CÔNG NGHIỆP LONG QUYỀN
Office : 79 Dao Tan Street, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37260098; Fax: 84-4-32115955
Factory : Tay Mo Industrial Park, Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37643527; Fax: 84-4-37643767
contact@longquyen.info
contact@longquyen.com
Hot line:
0123 3422179 (Mr. Dat)
0903 422179 (Mr. Dat )
0903 412296 (Mr. Hien )
0903 434374 (Mr. Cam )