{"version":"20190204","show_thumbnails":true,"show_date":true,"show_context":true,"layout":"grid","headline":"C\u00f3 li\u00ean quan","items":[{"id":11043,"url":"https:\/\/longquyen.info\/gia-ke-thep-v-da-nang-ke-sat-v-lo\/","url_meta":{"origin":11054,"position":0},"title":"Gi\u00e1 K\u1ec7 Th\u00e9p V \u0110a N\u0103ng K\u1ec7 S\u1eaft V L\u1ed7","date":"06\/01\/2016","format":false,"excerpt":"Gi\u00e1 K\u1ec7 Th\u00e9p V \u0110a N\u0103ng K\u1ec7 S\u1eaft V L\u1ed7 \u00a0 Gi\u00e1 K\u1ec7 Th\u00e9p V \u0110a N\u0103ng K\u1ec7 S\u1eaft V L\u1ed7 \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf \u0111\u1ec3 \u0111\u00e1p \u1ee9ng t\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c l\u01b0u tr\u1eef nhu c\u1ea7u trong ng\u00e0nh c\u00f4ng nghi\u1ec7p, nh\u00e0 x\u01b0\u1edfng, nh\u00e0 kho, c\u1eeda h\u00e0ng,..vv H\u1ec7 th\u1ed1ng gi\u00e1 k\u1ec7 \u0111a n\u0103ng\u2026","rel":"nofollow","context":"Trong "Bao b\u00ec & \u0110\u00f3ng g\u00f3i"","img":{"alt_text":"Gi\u00e1 K\u1ec7 Th\u00e9p V \u0110\u1ed9t L\u1ed7 \u0110a N\u0103ng (1)","src":"https:\/\/i1.wp.com\/longquyen.info\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/Gi\u00e1-K\u1ec7-Th\u00e9p-V-\u0110\u1ed9t-L\u1ed7-\u0110a-N\u0103ng-1.jpg?fit=800%2C600&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":11359,"url":"https:\/\/longquyen.info\/ban-thao-tac-ban-cong-nghiep-quick-desk\/","url_meta":{"origin":11054,"position":1},"title":"B\u00e0n c\u00f4ng nghi\u1ec7p b\u00e0n khung \u0111\u1ed9t l\u1ed7 l\u1eafp r\u00e1p Quick Desk","date":"11\/03\/2016","format":false,"excerpt":"B\u00e0n c\u00f4ng nghi\u1ec7p b\u00e0n khung \u0111\u1ed9t l\u1ed7 l\u1eafp r\u00e1p Quick Desk B\u00e0n c\u00f4ng nghi\u1ec7p b\u00e0n khung \u0111\u1ed9t l\u1ed7 l\u1eafp r\u00e1p Quick Desk B\u00e0n \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng trong h\u1ec7 th\u1ed1ng b\u00e0n l\u1eafp r\u00e1p cho r\u1ea5t nhi\u1ec1u ng\u00e0nh c\u00f4ng nghi\u1ec7p t\u1eeb c\u01a1 kh\u00ed, d\u1ec7t may, d\u01b0\u1ee3c ph\u1ea9m, y t\u1ebf, c\u00f4ng nghi\u1ec7p ph\u1ee5\u2026","rel":"nofollow","context":"Trong "B\u00c0N C\u00d4NG NGHI\u1ec6P"","img":{"alt_text":"Ban thao tac Quick Desk (1)","src":"https:\/\/i2.wp.com\/longquyen.info\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/Ban-thao-tac-Quick-Desk-1.jpg?fit=689%2C693&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":7722,"url":"https:\/\/longquyen.info\/gia-ke-thep-da-nang-lap-rap\/","url_meta":{"origin":11054,"position":2},"title":"Gi\u00e1 k\u1ec7 th\u00e9p \u0111a n\u0103ng l\u1eafp r\u00e1p","date":"25\/11\/2014","format":false,"excerpt":"Gi\u00e1 k\u1ec7 th\u00e9p \u0111a n\u0103ng l\u1eafp r\u00e1p \u0111\u01b0\u1ee3c l\u1eafp b\u1eb1ng th\u00e9p \u0111\u1ed9t ngu\u1ed9i h\u00ecnh V v\u00e0 L c\u00f3 c\u00e1c b\u01b0\u1edbc \u0111\u1ed9t h\u00ecnh b\u1ea7u d\u1ee5c v\u00e0 h\u00ecnh tr\u00f2n tr\u00ean 2 c\u1ea1nh v\u1edbi lo\u1ea1i bu l\u00f4ng \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t ch\u1ed1ng xoay \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ea3n xu\u1ea5t ri\u00eang cho th\u00e9p l\u1eafp r\u00e1p lo\u1ea1i n\u00e0y. T\u00ean ti\u1ebfng\u2026","rel":"nofollow","context":"Trong "Bao b\u00ec & \u0110\u00f3ng g\u00f3i"","img":{"alt_text":"ia ke thep da nang (9)_resize","src":"https:\/\/i2.wp.com\/longquyen.info\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/gia-ke-thep-da-nang-9_resize.jpg?fit=825%2C425&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]}]}