Thanh Beam của giá kệ để pallet

 giá kệ để pallet

1. Thanh Beam của giá kệ để pallet là những thanh dầm nằm ngang rất khỏa và mạnh mẽ, là phần chịu lực trực tiếp của khối hàng hóa đặt trên pallet tác dụng lên dầm (beam) của giá kệ. Các thanh beam (dầm) được liên kết với các chân kệ bằng các tai móc ở hai đầu thanh beam.  Hệ thống móc này được gọi là hệ thống móc chùm ít nhất từ 3 móc trở lên với lực móc theo tải trọng, càng năng thì lực xiết các chặt với khung chân kệ. Điều này làm tăng đáng kể khả năng chịu tải và ngăn ngừa sự biến dạng gây ra bởi các phần trên và dưới các khớp lỗ đột tai móc.  giá kệ để pallet

Công ty Long Quyền sản xuất hàng loạt các tai móc chùm bao gồm các nhu cầu khác nhau về kích cỡ, kiểu của cÁC thanh beam và khả năng chịu tải của thanh beam. Các phép đo của mức độ tải được xác định bởi số lượng và kích thước của pallet được lưu trữ sẽ có bảng barem chỉ dẫn cho người sử dụng trong từng trường hợp cụ thể.  giá kệ để pallet

tai moc

 

 

beams

 

 

2. Các kích thước thông thường của thanh beam

Các loại beam

3. Các loại mặt cắt của thanh beam

mặt cắt thanh beam

 

mặt cắt các thanh beam