Sàn tầng lửng Multi Level

Sàn tầng lửng Multi Level

Sàn tầng lửng Multi Level Long Quyền là hệ thống đa tầng, với một hay nhiều tầng lửng đan xen, là một công trình lắp ráp của hệ thống giá kệ có hai hay nhiều cấp độ khu vực chiều ngang cũng như chiều cao Các giá kệ dưới cùng tạo sự hỗ trợ làm cột cho các tầng lửng lắp phía trên. Các đầu hồi giá kệ thường được nối tiếp theo chiều cao vương thẳng tạo ra hình khối chung của toàn hệ thống tạo ra nét riêng của hệ thống sàn tầng lửng sàn tầng lửng Multi Level, cũng được hiểu như hệ thống xếp lớp song song với nhau khi lấy lối đi cầu thang của sang tầng lửng làm trung tâm đối xứng (multi-tier)

Sàn tầng lửng Multi Level Long Quyền có thể coi là sự kết hợp của 1 hoặc nhiều loại sàn tầng lửng như Free Sanding, Catwalk hay Fullmat giúp nhà đầu tư giảm rất nhiều chi phí so với việc đi xây dựng hệ thống các tầng lưu trữ rồi đặt giá kệ lên đó. Ngoài ra việc tăng không gian lưu trữ trên cùng một mặt bằng và thời gian thi công gần như đồng thời với thời gian lắp ra kệ lưu trữ tạo ra hiệu quả cao trong việc sớm đưa kho vào hoạt động tiết kiệm nhân lực và thời gian.
Sàn tầng lửng Multi Level Long Quyền cung cấp không gian sử dụng tốt mà trực tiếp kết quả trong phép nhân của không gian sàn sẵn có và giảm thời gian xử lý đơn hàng như mức bổ sung cho phép tạo ra trật tự thêm chọn lối đi, lưu trữ, sản xuất và khu vực để lắp ráp hoặc văn phòng.

Cầu thang là một phần không thể tách rời của hệ thống và các vật liệu có thể nâng được sử dụng như một tấn ốp để kết nối các lối đi trên các tầng khác nhau. Kệ có thể được cung cấp với giá kệ trôi hoặc dòng chảy giá đỡ cho hệ thống FIFO.

San tang lung Multi-Level (1)

San tang lung Multi-Level (2)

San tang lung Multi-Level (3)

San tang lung Multi-Level (4)

San tang lung Multi-Level (5)

San tang lung Multi-Level (8)

San tang lung Multi-Level (9)

 

San tang lung Multi-Level (10)

San tang lung Multi-Level (11)

San tang lung Multi-Level (14)

San tang lung Multi-Level (12)

San tang lung Multi-Level (13)

San tang lung Multi-Level (15)

San tang lung Multi-Level (7)