Sàn nâng kỹ thuật sàn nâng phòng máy chủ

Sàn nâng kỹ thuật sàn nâng phòng máy chủ

Sàn nâng kỹ thuật sàn nâng phòng máy chủt là hệ thống sàn nâng dùng cho các phòng trung tâm (phòng server máy chủ) hoặc các phòng có nhiều mối liên kết (phòng kỹ thuật), tác dụng chính của sàn nâng kỹ thuật đó là nâng toàn bộ các thiết bị vật tư lên 1 khoảng cách nhất định (từ 80 – 1600mm) kể từ mặt sàn chuẩn, tạo ra 1 khoảng cách để có thể bố trí dây dẫn các loại, cáp kỹ thuật, các vật tư phụ trợ dưới mặt sàn. Việc bố trí san nang ky thuat không làm thay đổi kết cấu kỹ thuật của phòng, không làm thay đổi bố trí, đảm bảo tính thẩm mỹ kỹ thuật.

Việc lắp đặt sàn nâng kỹ thuật sẽ bao gồm:

  • Vật tư chính gồm: tấm sàn, chân đỡ tấm sàn và thanh giằng
  • Vật tư phụ gồm: keo dán chân đỡ hoặc tắc kê thép bắt chân đỡ, vít bắt thanh giằng, tay hít tấm sàn…

Chuẩn bị mặt bằng:

  • Mặt bằng phải sạch, khô và phẳng.
  • Dung sai cho phép trên toàn bộ mặt bằng không vượt quá 10mm.
  • Các công tác thi công trần, sơn nước, điện nước phải được hoàn thiện trước khi tiến hành thi công lắp đặt hệ thống sàn nâng kỹ thuật

Sàn nâng kỹ thuật sàn nâng phòng máy chủ

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ, emai hoặc điện thoại
Office : 79 Dao Tan Street, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37260098; Fax: 84-4-32115955
Factory : Tay Mo Industrial Park, Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37643527; Fax: 84-4-37643767
contact@longquyen.info
contact@longquyen.com
Hot line:
0123 3422179 (Mr. Dat)
0903 422179 (Mr. Dat )
0903 412296 (Mr. Hien )
0903 434374 (Mr. Cam )

Visits: 13