Quy trình nhập xuất trên giá kệ kho hàng

Quy trình nhập xuất trên giá kệ kho hàng

1. Nguồn nhập hàng vào các dãy giá kệ kho hàng

Quan ly nhap xuat gia ke kho hang (4)

2. Các loại xe chuyển hàng trong các dãy giá kệ kho hàng

Quan ly nhap xuat gia ke kho hang (6)

3. Khu vực điều vận xe chuyển hàng

Quan ly nhap xuat gia ke kho hang (5)

4. Khu vực tiếp nhận hàng

5. Khu vực phân loại các nhóm, loại hàng

6. Khu vực hàng trước khi đưa lên giá kệ

7. Đặc điểm từng khu vực hàng để trên giá kệ kho hàng

gia ke pallet chuyen dong long quyen

8. Phân loại hàng theo các dãy giá kệ kho

9. Tính toán khối lượng hàng trên các dãy giá kệ kho

10. Tổng lượng hàng hóa luân chuyển qua kho hàng tháng, quý, năm

Quan ly nhap xuat gia ke kho hang (1)

11. Phân loại luân chuyển từng nhóm hàng, loại hàng theo tháng, quý, năm

12. Đặc điểm của từng loại kho hàng

13.  Quy trình kiểm soát kho

14. Quy trình nhập vào kho

16. Quy trình xuất hàng ra kho

Quan ly nhap xuat gia ke kho hang (3)

17. Khu vực xuất nhập hàng

18. Khu vực lắp ráp, đóng gói hàng (nếu có)

19. Quản lý các đơn hàng và chứng từ

20. Quy trình tải và xếp dỡ hàng

21 Các dữ liệu khác về hàng, nhân sự, thiết bị và giá kệ kho hàng (nếu có)

* Ghi chú về khái niệm Logistics (Hậu cần)

Logistics được hiểu là quá trình hoạch định, thực hiện và kiểm soát sự lưu thông và tích trữ một cách hiệu qủa tối ưu các loại hàng hoá, nguyên vật liệu, thành phẩm và bán thành phẩm, dịch vụ và thông tin đi kèm từ điểm khởi đầu tới điểm kết thúc nhằm mụch đích tuân theo các yêu cầu của khách hàng.

Logistics có thể được định nghĩa là việc quản lý dòng chung chuyển và lưu kho nguyên vật liệu, quá trình sản xuất, thành phẩm và xử lý các thông tin liên quan…..từ nơi xuất xứ đến nơi tiêu thụ cuối cùng theo yêu cầu của khách hàng. Hiểu một cách rộng hơn nó còn bao gồm cả việc thu hồi và xử lý rác thải (Nguồn : UNESCAP……………………..)

Logistics là quá trình xây dựng kế hoạch, cung cấp và quản lý việc chu chuyển và lưu kho có hiệu quả hàng hoá, dịch vụ và các thông tin liên quan từ nơi xuất xứ đến nơi tiêu thụ vì mục tiêu đáp ứng nhu cầu của khách hàng (World Marintime Unviersity- Đại học Hàng Hải Thế Giới, D. Lambert 1998).