Quy tắc 80-20

Năm 1906, nhà kinh tế học người Ý, Vilfredo Parapeto, phát triển một công thức toán học trong đó mô tả sự phân bố của cải trong đất nước của mình, phát hiện ra rằng 80% của cải  thuộc về 20% dân số.  Trong những năm sau đó, nhiều chuyên gia khác quan sát thấy một hiện tượng tương tự trong nhiều lĩnh vực khác.  Nhìn chung, 20% của cái gì đó chịu trách nhiệm cho 80% các kết quả và hiện tượng này trở nên phổ biến với tên gọi “Parapeto Nguyên tắc” hay “quy tắc 80-20”. 

gia-kelong-quyen-pareto_80-20_chart

    Nguyên tắc 80-20 đang được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và được sử dụng như một điểm khởi đầu trong quản lý kho hàng và tối ưu hóa. Nói chung, người ta cho rằng 20% ​​các sản phẩm tham khảo chiếm 80% diện tích kho và 80% hàng hóa xuất phát từ 20% của các nhà cung cấp. Nó cũng được ước tính rằng 80% doanh thu đến từ 20% của khách hàng. Việc này áp dụng cho việc quạn trị tập trung, trên thực tế là một khi tỷ lệ này đã được giả định, những nỗ lực được tập trung vào việc tối ưu hóa  các yếu tố đại diện cho 20% quan trọng nhất, kể từ đó tác động của chúng sẽ ảnh hưởng đến 80% kết quả. Điều này có thể giúp ra quyết định, ví dụ, các sản phẩm thảo khảo sẻ được lưu trữ trên kệ kim loại có vòng quay hàng hóa thấp hơn, chẳng hạn như các kệ drive – in , kệ push – back, và khi các sản phẩm đó trở nên phổ biến được lưu thông thường xuyên, chúng sẽ được phân phối trên các kệ selective

Giá kệ Long Quyền
79-Đào Tấn Ba Đình Hà Nội
“Gia tăng giá trị không gian cho doanh nghiệp”