Pallet để bình khí và lỏng

Mô tả

Pallet để bình khí và lỏng lưu trữ chuyên nghiệp vật liệu khí và lỏng kèm theo các quy định an toàn nghiêm ngặt.Công ty Long Quyền chuyên sản xuất và cung cấp các loại pallet để bình khí và lỏng với giải pháp thiết thực cho việc lưu trữ vật liệu dễ cháy hoặc các vật liệu lỏng gây ô nhiễm bên trong và bên ngoài kho hàng, phân xưởng, nhà máy.

Sự lựa chon pallet để bình khí và lỏng luôn luôn là giải pháp đúng khi lựa chọn một sản phẩm AN TOÀN, bạn vận hành ở trong khu vực lưu trữ chất có hại với những quy định an toàn vỡi sự đặc thù là mỗi đơn vị sản phẩm đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xếp hàng và giao hàng. Pallet để bình khí và lỏng là lựa chọn tốt nhất cho công nghệ lưu trữ môi trường cho lưu trữ trong nhà kho và bên ngoài nhà kho.

Pallet để bình khí và lỏng có các tính năng:
1. Chế tạo bằng thép vững chắc.
2. Vận chuyển thuận tiện khi xếp hàng vào pallet .
3. Tiết kiệm không gian khi xếp hàng vào pallet trong lưu trữ.
4. Dễ dàng vận chuyển và xếp hàng lên các xe vận tải