Kệ Thư Viện Di Động

Mô tả

Tiết kiệm lối đi, gia tăng lưu trữ với Kệ Thư Viện Di Động Long Quyền

  • Tăng cường tính bảo mật do các dãy kệ xếp sát nhau
  • Giúp thư viện tiết kiệm không gian lưu trữ tới 60% so với các loại giá kệ khác
  • Giảm số lượng lối đi so với các loại kệ khác. Không gian tiết kiệm đó, thư viện có thể kê thêm bàn đọc sách hay các thiết bị khác.
  • Giúp lưu trữ tài liệu ngăn nắp hơn

Các loại Kệ Thư Viện Di Động Long Quyền

  • Kệ đựng hồ sơ dạng trượt (Free Track Mobile Shelving)

Kệ Đựng Hồ Sơ Dạng Trượt

  • Kệ Di Động Tay Quay

Giá kệ di động kho lạnh bảo quản hàng hóa (5)

  • Kệ Di Động Dạng Treo Mật Độ Cao (Suspended Mobile Shelving)

Kệ Thư Viện Di Động Suspended Mobile Shelving