Giá Kệ Trôi – Live Picking

Description

Giá Kệ Trôi – Live Picking

Giá Kệ Trôi – Live Picking được tạo thành từ các mặt hơi nghiêng có bánh xe và con lăn, trong đó đảm bảo tối ưu hóa lối ra vào của hàng hoá. Hàng hóa được đưa vào và trượt xuống bởi lực hấp dẫn của đầu kia dẫn đến lối đi thoát. Hàng hoá trượt xuống băng chuyền, trong đó đảm bảo sản phẩm trả về hoàn hảo,và tăng tốc độ của chuẩn bị hàng mới. Giá Kệ Trôi được thiết kế cho các khu vực trong nhà kho có khối lượng hàng hóa lớn chọn vì chúng làm tăng số lượng đường chuyển hàng và loại bỏ sự cần thiết cho nhân viên thực hiện những di chuyển không cần thiết khi thực hiện các hoạt động này.

Giá Kệ Trôi – Live Picking là một hình thức giá kệ sử dụng ngay tải tọng của hàng hóa chạy từ cao xuống thấp trên các thanh ray bi qua làn dẫn hướng. Vì thế phần lớn các giá kệ trôi có công suất chứa hàng tính theo độ dài, rộng và số lượng các dòng chảy (các làn hay băng chuyền) đươc lắp trên giá kệ. Sản phẩm được đựa vào đầu làn và lấy ra ở cuối lần theo phương thức nhập trước xuất trươc (First In First Out).

cách đơn giản, lợi thế chính của giá kệ trôi (giá kệ dòng chảy) chính là sử dụng giá tĩnh và lắp đặt thêm các làn chảy (trôi) của hàng hóa dễ dàng cho việc lấy hàng, thống kê và bảo quản. Đồng thời hàng hóa được nhìn thấy ở tất cả các làn. Đặc điểm nữa là giá kệ trôi luôn luôn ngang tầm tay. Hàng tồn kho là dễ dàng hơn để theo dõi và kiểm soát kể từ khi sản phẩm này là hoàn toàn có thể nhìn thấy ở tất cả các làn.

Lưu lượng hàng hóa thùng hộ, carton trong hệ thống có thể vận hành lên đến  75% và thực hiện ngay lập tức. Bởi vì hàng hóa được chọn từ phía trước giá kệ và thả từ phía sau, cả hai chức năng có thể cùng được thực hiện mà không ảnh hướng đến công việc của nhau.

gia ke san troi (1)

gia ke san troi (2)

gia ke san troi (3)

gia ke san troi (4)

gia ke san troi (5)

gia ke san troi (6)

gia ke san troi (7)

gia ke san troi (8)

gia ke san troi (9)

gia ke san troi (11)

gia ke san troi (12)

gia ke san troi (13)

 

Live_Picking_Rack