Giá Kệ Để Pallet Đi Xuyên Drive In

  • Giải pháp này cho chi phí đầu tư thấp nhưng sức chứa pallet trong kho hàng cao hơn nhiều.
  • Sử dụng được tối đa không gian kho chứa hàng
  • Thuận lợi cho việc sử dụng đa dạng các loại xe nâng.
  • Có thể thiết kế với giải pháp “Last in / First out” hoặc First in / First out tùy vào nhu cầu kho chứa hàng hoặc khi lưu kho với một lượng lớn sản phẩm cùng chủng loại.

Description

Giá Kệ Để Pallet Đi Xuyên Long Quyền (Drive-In Pallet Rack)

Điểm nổi bật làm Giá Kệ Để Pallet Đi Xuyên – Drive In khác với Giá Kệ Để Pallet Truyền Thống là các thanh Beam để, đặt palllet được xoay theo chiều sâu thay vì lắp ngang theo chiều rộng của hệ thống giá kệ để pallet. Giống như Giá Kệ Để Pallet Trôi (Flow Pallet Rack), hàng hóa xếp trên pallet được xếp theo nguyên tắc kế toán nhập trước xuất trước (FIFO – First In First Out) hoặc nhập trước xuất sau (FILO – First In Last Out) hoặc nhập sau xuất trước (LIFO – Last In First Out) tùy theo cách sắp xếp của pallet và mặt bằng kho.
Giá Kệ Để Pallet Đi Xuyên (Drive-In Pallet Rack) dành cho loại kho chứa pallet với mật độ hàng hóa lớn, hiệu quả về kinh tế, do loại bỏ không gian dành cho lối đi riêng của xe nâng. Các hệ thống kệ chứa pallet kết cấu có rãnh dẫn vào/ hoặc rãnh dẫn xuyên qua (Drive-In / Drive-Through Pallet Rack) là một giải pháp tăng lượng chứa hàng trong kho và có chi phí đầu tư thấp cho mỗi vị trí pallet tương đương với đầu tư Giá Kệ Để Pallet Truyền Thống (Conventional) hay Lựa Chọn (Selective). Các pallet được đặt bên cạnh nhau dọc theo chiều sâu của hệ thống rãnh đỡ bằng xe nâng. Mỗi rãnh sâu như vậy có thể thiết kể để được từ 2 đến 10 pallet hoặc nhiều hơn, và độ cao của hệ thống kệ có thể được 3 đến 5 tầng rãnh sâu (Drive-In) như vậy.  Giá Kệ Để Pallet Đi Xuyên DRIVE_IN – Vào sau / Xuất trước (Last in / First out -LIFO) Hệ thống kệ Giá Kệ Để Pallet Đi Xuyên – Drive In được thiết kế để nhập và lấy hàng chỉ từ một bên. Với hệ thống này hàng nào đưa vào sau thì sẽ lấy ra trước, theo nguyên lý “Vào sau / Ra trước” (LIFO), nếu hệ thống khoang chứa càng sâu thì việc hoạt động của xe nâng càng khó khăn. Giá Kệ Để Pallet Đi Xuyên Drive Through – Vào trước xuất trước (First in / First out -FIFO) Ngược lại với hệ thống Drive-In pallet rack, Hệ thống Drive-Through Pallet Rack này đưa hàng vào từ một phía của hệ thống và lấy hàng ra từ một phía khác. Với giải pháp này, lưu ý hàng hóa trong kho, hàng nào đưa vào trước thì sẽ lấy ra trước, theo nguyên lý “Vào trước / Ra truoc” (FIFO). Ở phía cuối của hệ thống kệ Drive Through Rack cũng có một lối vào cho xe nâng lấy hàng.

*Đặc điểm nổi bật: 

  • Giải pháp này cho chi phí đầu tư thấp nhưng sức chứa pallet trong kho hàng cao hơn nhiều.
  • Sử dụng được tối đa không gian kho chứa hàng
  • Thuận lợi cho việc sử dụng đa dạng các loại xe nâng.
  • Có thể thiết kế với giải pháp “Last in / First out” hoặc First in / First out tùy vào nhu cầu kho chứa hàng hoặc khi lưu kho với một lượng lớn sản phẩm cùng chủng loại.

 

Giá Kệ Để Pallet Đi Xuyên (1)

 

Giá Kệ Để Pallet Đi Xuyên (1a)

 

Giá Kệ Để Pallet Đi Xuyên (2)

 

Giá Kệ Để Pallet Đi Xuyên (2a)

Giá Kệ Để Pallet Đi Xuyên (3)

Giá Kệ Để Pallet Đi Xuyên (4)

Giá Kệ Để Pallet Đi Xuyên (5)

Giá Kệ Để Pallet Đi Xuyên (6)

Giá Kệ Để Pallet Đi Xuyên (7)

Giá Kệ Để Pallet Đi Xuyên (8)

Giá Kệ Để Pallet Đi Xuyên (9)

Giá Kệ Để Pallet Đi Xuyên (10)

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ, emai hoặc điện thoại
Office : 79 Dao Tan Street, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37260098; Fax: 84-4-32115955
Factory : Tay Mo Industrial Park, Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37643527; Fax: 84-4-37643767
contact@longquyen.info
contact@longquyen.com
Hot line:
0903 422179 (Mr. Dat )
0903 412296 (Mr. Hien )
0903 434374 (Mr. Cam )