Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/longquyen.info/public_html/wp-content/plugins/woowgallery-premium/functions/helpers.php on line 165

Cửa trượt xuất nhập hàng sàn tầng lửng

Description

Cửa trượt xuất nhập hàng sàn tầng lửng  được thiết kế thuận tiện cho việc lấy hàng ở kho hàng sàn tầng lửng. Cửa trượt được kết cấu chế tạo từ thép ống vuông, sơn màu vàng an toàn. Cửa trượt xuất nhập có sẵn trong cả hai loại lựa chọn: điều khiển cơ và điều khiển điện. Cửa trượt xuất nhập hàng tạo ra  một hệ thống an toàn cho việc lấy hàng trên cao, là một đặc điểm của kho hàng sàn tầng lửng. Cửa trượt xuất nhập hàng mở rộng cho phép  thiết kế phù hợp với  chiều ngang khối hàng cần lấy ra vào kho hàng trên sàn tầng lửng. Việc thiết kế của trượt xuất nhập hàng sàn tầng lửng có thể thiết kế theo kiểu dáng của lan can sàn tầng lửng có sẵn hoặc hoàn toàn dựa trên bản vẽ thiết kế mới tùy thuộc vào sự lựa chọn của người sử dụng.

Thông thường, trong quá trình thiết kế và chế tạo sàn tầng lửng, cửa xuất nhập hàng đã được thiết kế đi kèm để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất trong việc lắp đặt và sử dụng hệ thống sàn tầng lửng. Tuy nhiên sản phẩm cửa trượt xuất nhập hàng có thể được chế tạo riêng và lắp ráp độc lập khi có sự thay đổi về nhu cầu sử dụng cũng như thiết kế của nguời sử dụng. Việc tách ra sản xuất các loại cửa trượt xuất nhập độc lập xuất phát từ nhu cầu thực tế của công ty Long Quyền chúng tôi trong nhiều năm qua nhằm đóng góp vào sự phát triển của khách hàng chúng tôi.

Sliding gates for mezzanines are available in both electric and manual options. Forklift operators can open the motorized gate by remote control, reducing labor and time. The gate works with standard screw drive openers, making the power sliding gate a safer, more easily maintained system overall. Refer to dimensional drawings.

mezzanine sliding gate (1)4