Nhà bảo vệ bốt gác bảo vệ nhà di động nhà lắp ráp

Nhà bảo vệ bốt gác bảo vệ nhà di động nhà lắp ráp

Nhà bảo vệ bốt gác bảo vệ nhà di động nhà lắp ráp

Nhà bảo vệ bốt gác bảo vệ nhà di động nhà lắp ráp là nhu cầu phổ biến của các doanh nghiệp. Thông thường, phòng bảo vệ được đặt gần lối vào chính và lối ra của cơ sở, nhưng an ninh có thể cần thiết cho một sự kiện hay công việc chuyên biệt nào đó thì nhà bốt gác di động đã tạo ra một cách dễ dàng cung cấp bảo mật bất cứ nơi nào cần thiết.

Nhà bốt gác di động là phòng bảo vệ được xây dựng có thể được đặt trên một xe kéo nhỏ. Các toa xe này có thể được kéo bởi hầu hết các xe và cung cấp mo đun hoàn toàn khép kín, đầy đủ. Trong một số trường hợp nhà bốt gác di động sẽ được lắp thêm một máy phát điện nhỏ . Máy phát điện này được sử dụng để cung cấp năng lượng sưởi ấm hoặc hệ thống làm mát , ánh sáng, và các thiết bị điện khác.

Nhà bốt gác di động được thiêt kế để làm nhà bảo vệ, gian hàng bảo vệ, bảo vệ nơi trú ẩn , gian hàng kiểm tra biên giới , các trạm kiểm soát an ninh và kiểm soát truy cập tháp quan sát. Kách hàng của chúng tôi bao gồm chính phủ, khu vực tư nhân , sân bay, nhà máy, khu công nghiệp, nhà kho, các cơ sở an ninh, quốc phòng. Trong một số ngành công nghiệp , nhà bảo vệ , trạm bảo vệ được gọi là lều bảo vệ. Cho dù được mô tả như một người bảo vệ an ninh căn lều , nhà bảo vệ di động, gian hàng bảo vệ nhà bảo vệ an ninh, an ninh , công ty Long Quyền cung cấp nhà bốt gác di động như một giải pháp sẵn sàng cho sự tăng cường bảo vệ trong doanh nghiệp, nhà máy, nhà kho…

Nha bot gac di dong (1)

Nha bot gac di dong (2)

Nha bot gac di dong (3)

Nha bot gac di dong (4)

Nha bot gac di dong (5)

Nha bot gac di dong (6)

Nha bot gac di dong (7)

Nha bot gac di dong (8)

Nha bot gac di dong (9)

Nha bot gac di dong (10)

Nhà bốt gác di động là phòng bảo vệ được xây dựng có thể được đặt trên một xe kéo nhỏ. Các toa xe này có thể được kéo bởi hầu hết các xe và cung cấp mo đun hoàn toàn khép kín, đầy đủ. Trong một số trường hợp nhà bốt gác di động sẽ được lắp thêm một máy phát điện nhỏ . Máy phát điện này được sử dụng để cung cấp năng lượng sưởi ấm hoặc hệ thống làm mát , ánh sáng, và các thiết bị điện khác.

Nha bot gac di dong (11)

Nha bot gac di dong (12)

Nha bot gac di dong (13)

Nha bot gac di dong (14)

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ, emai hoặc điện thoại
Office : 79 Dao Tan Street, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37260098; Fax: 84-4-32115955
Factory : Tay Mo Industrial Park, Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37643527; Fax: 84-4-37643767
contact@longquyen.info
contact@longquyen.com
Hot line:
0123 3422179 (Mr. Dat)
0903 422179 (Mr. Dat )
0903 412296 (Mr. Hien )
0903 434374 (Mr. Cam )