Mở rộng kênh đào Panama, một cuộc cách mạng trong vận tải quốc tế

Mở rộng kênh đào Panama, một cuộc cách mạng trong vận tải quốc tế

Được khánh thành vào năm 1914, kênh đào Panama đã trở thành một tuyến đường vận chuyển quan trọng trong ngàng vận tải quốc tế. Các nước bên bờ biển phía đông của châu Mỹ tiết kiệm hàng ngàn dặm trên các tuyến đường của họ đến châu Á và các nước trên bờ biển phía Tây cũng như trên các tuyến đường của họ sang châu Âu. Nhưng từ những năm chín mươi, sự tăng trưởng trong thương mại thế giới đã bắt đầu đòi hỏi việc sử dụng các tàu lớn hơn để tận dụng lợi thế của các nền kinh tế .( Long Quyền ) ( Long Quyền )

long-quyen-panama-canal

Đó là khi lần đầu tiên những chiếc tàu Panamax xuất hiện, gọi như vậy vì kích thước của chúng ngăn cản chúng đi qua kênh đào Panama. Với việc mở rộng kênh đào Panama bằng trưng cầu dân ý đã được phê duyệt trong năm 2006, người dân Panama sẽ có thể được nhìn thấy những chiếc tàu Panamax đi qua kênh đào, dự đoán từ năm 2015, và vì vậy nó sẽ duy trì vai trò quan trọng của nó trong vận chuyển thế giới giao thông và vai trò xuất sắc của mình trong vận tải quốc tế. ( Long Quyền ) ( Long Quyền )