Lựa chọn loại xe nâng pallet khi thiết kế kho hàng

Picture1

Conventional Pallet Racking

Chọn xe nâng theo độ rộng lối đi giữa hai dãy giá kệ

Việc xác định đúng loại xe nâng sẽ giúp nhà quản lý kho đầu tư đúng loại xe khi xây dựng lối đi giữa các dãy giá kệ trong kho hàng. Những thông tin trong bài viết này giúp cho nhà quản lý kho xác định được loại xe nâng nào sẽ cần bằng các kích thước tiêu chuẩn chung của các loại xe nâng trên cơ sở nâng loại pallet kích thước tiêu chuẩn 1200×800 mm và chiều tiếp xúc pallet là 800 mm

Stacker: từ 2,200 đến 2,300 mm

Counter-balanced forklift: từ 3,200 đến 3,500 mm

Standard reach truck: từ 2,600 đến 2,900 mm

VNA Man-down turret truck: từ 1,400 đến 1,600 mm

VNA Man-up turret truck: từ 1,700 đến 1,900 mm

Stacker crane: từ 1,400 đến 1,600 mm

Stacker
Stacker
Counter-balanced forklift
Counter-balanced forklift
Standard reach truck
Standard reach truck
VNA Man-up turret truck
VNA Man-up turret truck
VNA Man-down turret truck
VNA Man-down turret truck

 

Stacker crane
Stacker crane

Chọn xe nâng theo độ cao nâng tối đa

Stacker: maximum 5,200 mm

Counter-balanced forklift: maximum 7,000 mm

Standard reach truck: maximum 11,000 mm

VNA Man-down turret truck: maximum 12,500 mm

VNA Man-up turret truck: maximum 12,500 mm

Stacker crane: maximum 40,000 mm

Viết bởi https://longquyen.info

Ghi rõ nguồn khi trích dẫn từ bài viết 

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Long Quyền