Logistics là gì

Định nghĩa của Logistics

Logistics là việc quản ý các nguồn lực di chuyên từ điểm gốc đến điểm tiêu thụ. Các nguồn lực có thể là bất kỳ đối tượng vật chất nào như thức ăn hay nhân viên, hoặc bao gổm cả các đối tượng phi vật chất như thời gian. giá kệ để hàng hóa

Lịch sử của Logisticsgia ke de hang hoa

Cùng với sự xuất hiện của quân đội, Logistics ( tạm dịch là hậu cần ) cũng xuất hiện theo đó. Để đảm bảo cung cấp một lượng lớn vũ khí, đạn dược, lượng thực cho quân đội, đòi hỏi cần có một hệ thống quản lý các nguồn cung cấp này sao cho mọi thứ được hoạt động trơn tru. Trong quân đội Hy Lạp cổ đại thậm chí đã có những người lính chịu tránh nhiệm về hậu cần.

Thuật ngữ tiếng Anh “Logistics” hiện đại xuất hiện vào cuối năm 1800 bắt nguồn một từ tiếng Pháp “LOGISTIQUE” có nghĩa là ” đưa, trao ” giá kệ để hàng hóa

Hậu cần trong kinh doanh được thể hiện trong một cụm từ ” giao đúng sản phẩm, đúng chất lượng, đúng thời gian, đúng địa điểm, đúng giá, đúng yêu cầu, đúng khách hàng”. Vì vậy bạn cần quản lý chuỗi cung ứng để đảm bảo tất cả mọi thứ đều hiệu quả và hiệu quả nhất có thể. giá kệ để hàng hóa

Hậu cần trong quân đội : theo cách hiểu đơn giản nhất hậu cần quân đội là việc làm thế nào và khi nào có thể đưa các nguồn lực đến địa điểm cần thiết. Nếu quân đội của bạn cần súng, thì bạn cần phải tìm cách để đưa súng đến nơi nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất. Hậu cần trong quân đọi không chỉ là đảm bảo chuỗi cung ứng của bên mình được duy trì, mà còn phải tìm cách phá vỡ chuỗi cung ứng của kẻ thù. Nếu các đứt được nguồn cung ứng của kẻ thù, chúng sẽ không thể chiến đấu được nữa. giá kệ để hàng hóa

Hậu cần trong cứu hộ : Giống như trong kinh doanh và quân đội, hậu cần trong cứu hộ cũng liên quan đến kiểm k ê, quản lý  và vận chuyển, nhưng nhanh chóng hơn. Ví dụ khi cần cứu trợ các vùng thiên tại hoặc vận chuyển người bị thương trong các thảm họa.