Lắp đặt giá kệ trôi box flow tại SVWS Project (Sumitomo JV)

Lắp đặt giá kệ box flow tại SDVN Project  (Sumimoto JV)

Tổng số dãy giá kệ trôi = 30 dãy

Tổng số làn trôi = 1440 làn trôi (total flow lane quantity) 

Tổng số tải trọng hàng = 576.000 kg

Chi tiết:

Số tầng trôi/dãy = 04 tầng

Số khoang nối tiếp trên dãy = 03 khoang

Số làn (flow lane quantity per block) trên khoang = 16 làn trôi/ 4 tầng/khoang

Tải trọng hàng hóa / làn trôi (flow lane) = 400 kg/làn

Thời gian hoàn thành = 30 ngày

Hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2008

Chất lượng dự án đạt thi công tiêu chuẩn Nhật Bản

Giá kệ trôi box flow được tạo thành từ các mặt hơi nghiêng nhẹ được lắp bánh xe hoặc con lăn với việc ưu tiên lối vào và ra của hàng hoá. Hàng hóa được đưa vào một đầu (đầu nhập) và tự trượt xuống bởi lực hấp dẫn đến đầu kia dẫn đến lối ra (đầu xuất). Hàng hoá tự trượt xuống băng chuyền theo làn (flow range), trong đó đảm bảo sản phẩm nhập vào và xuất ra hoàn hảo,và tăng tốc cho việc nhập vào của hàng mới. Giá kệ trôi box flow được thiết kế cho các khu vực trong nhà kho có khối lượng hàng hóa lớn, loại giá kệ này được chọn vì chúng làm tăng số lượng xuất nạập bằng các làn đường chuyển hàng tự chạy và loại bỏ sự mang vác hay di duyển của nhân viên, giảm bớt rất nhiều việc thực hiện những di chuyển không cần thiết khi thực hiện các công việc nhập xuất hàng trong ngày.

 

[slideshow_deploy id=’6829’]

 

 

giá kệ trôi box flow rack 1a

giá kệ trôi box flow rack 1b

giá kệ trôi box flow rack 1c

giá kệ trôi box flow rack 1d

giá kệ trôi box flow rack 1e

giá kệ trôi box flow rack 1f

giá kệ trôi box flow rack 1g

giá kệ trôi box flow rack 1h

giá kệ trôi box flow rack 1i

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ, emai hoặc điện thoại
GIÁ KỆ VÀ NỘI THẤT CÔNG NGHIỆP LONG QUYỀN
Office : 79 Dao Tan Street, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37260098; Fax: 84-4-32115955
Factory : Tay Mo Industrial Park, Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37643527; Fax: 84-4-37643767
contact@longquyen.info
contact@longquyen.com
Hot line:
0123 3422179 (Mr. Dat)
0903 422179 (Mr. Dat )
0903 412296 (Mr. Hien )
0903 434374 (Mr. Cam )