KPI hậu cần thiết yếu cho doanh nghiệp sản xuất

 KPI hậu cần, hay chỉ số Logistics nên được các doanh nghiệp thiết lập chi tiết. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể quản lí quy trình sản xuất trực quan hơn. Các ưu, nhược điểm của quy trình Logistics hiện tại cũng sẽ được lượng hóa.

 Các chỉ số Logistics này liên quan tới việc giao nhận hàng và sự chính xác  trong sản xuất. KPI hậu cần được thiết lập phù hợp với các phương pháp quản lí chất lượng như 5S, TPM và WCM. Dưới đây là 10 chỉ số quan trọng nên lưu tâm trong quá trình sản xuất.

> Xem thêm: KPI hiệu quả sản xuất đơn hàng cho doanh nghiệp trong thời kì số hóa

 1. TỶ LỆ TRẢ LẠI HÀNG (Rate of Return)

Tỷ lệ trả lại hàng là một KPI thiết yếu cho doanh nghiệp sản xuất. Để giảm thiểu chỉ số này ở mức cho phép, doanh nghiệp cần lập bảng ghi lỗi cho mỗi đơn hàng (order). Các lỗi đơn cử như hàng bị vỡ, giao hàng muộn, mô tả sản phẩm không chính xác hoặc mặt hàng được vận chuyển sai.

Để nhận định chính xác vấn đề, doanh nghiệp cần có một quy trình giám sát chặt chẽ. Các vấn đề phát sinh cần được ghi chép trung thực trong các bản báo cáo của mỗi đơn hàng.

Công thức: Tỷ lệ hoàn vốn = (Số đơn vị được trả lại) / (Số đơn vị đã bán)

KPI hậu cần thiết yếu cho doanh nghiệp sản xuất (1)

 2. CHI PHÍ TRÊN MỖI DÒNG (Cost per line)

Đây là KPI hậu cần được sử dụng để đo lường chi phí nhận một mục hàng trong đơn đặt hàng. Nói chung, chi phí trên mỗi dòng (line) càng cao, quy trình nhận hàng của nhà kho càng kém hiệu quả. Chỉ số này giúp người quản lý kho hiểu rõ hơn về chi phí liên quan đến việc tiếp nhận và thực hiện các cải tiến quy trình để quản lý hàng tồn kho tốt hơn.

Công thức: Chi phí trên mỗi vạch = (Tổng chi phí nhận) / (Tổng số mục hàng)

KPI hậu cần thiết yếu cho doanh nghiệp sản xuất (2)

3. HIỆU QUẢ TIẾP NHẬN (Receiving Efficiency)

Hiệu quả tiếp nhận là thước đo đánh giá năng suất của nhà xưởng khi nhận hàng. Sự kém hiệu quả trong việc tiếp nhận hàng có thể ảnh hưởng đến các hoạt động của nhà kho. Vì vậy, cần phát hiện và loại bỏ sự kém hiệu quả càng sớm càng tốt để cải tiến quy trình làm việc.

Công thức: Hiệu quả tiếp nhận = (Khối lượng công việc) / (Số giờ làm việc)

Chỉ số Logistics cho doanh nghiệp

4. CHU KÌ NHẬN ĐƠN HÀNG (Receiving Cycle Time)

Chỉ số này phản ánh tổng thời gian cần thiết để xử lý một đơn hàng. Chu kỳ nhận hàng càng ngắn, chứng tỏ rằng quy trình phân phối của doanh nghiệp hiệu quả. Ngược lại, nếu chu kỳ nhận hàng dài thì quá trình xử lý đơn hàng đang bị kém hiệu quả.

Nếu doanh nghiệp hiện có thời gian chu kỳ nhận hàng dài, có thể muốn xem xét giảm số lượng giao hàng hoặc lên lịch lại để bộ phận tiếp nhận có thêm thời gian xử lý.

Công thức: Thời gian chu kỳ nhận hàng = (Tổng thời gian giao hàng) / (Số lượng giao hàng)

Chỉ số Logistics cho doanh nghiệp

5. TỶ LỆ CHÍNH XÁC (Accuracy Rate)

Quy trình bán hàng hiệu quả góp phần phân phối hàng hóa tốt hơn. Nhờ vậy, kho hàng sẽ giảm thiểu tình trạng quá tải. Tỷ lệ chính xác ở đây có nghĩa là các loại hàng được xuất kho đúng hạn, với mục tiêu cuối cùng là tỷ lệ xuất kho đạt được 100%. Từ đó, chỉ số KPI hậu cần này được tối ưu hóa.

Công thức: Tỷ lệ chính xác = (Số lượng hàng tồn kho được chuyển đi một cách chính xác) / (Tổng số lượng hàng tồn kho được chuyển đi)

Chỉ số Logistics trong sản xuất

6. CHI PHÍ LOẠI TRỪ TRÊN MỖI DÒNG (Put Away Cost Per Line)

Chỉ số Logistics này về cơ bản giống với KPI hậu cần chi phí nhận hàng trên mỗi dòng, ngoại trừ rõ ràng là nó đo lường chi phí để bỏ đi một mục hàng trong đơn đặt hàng. Thực tế, chi phí loại trừ trên mỗi dòng càng cao, quy trình lấy hàng trong kho càng kém hiệu quả.

Công thức: Chi phí chuyển nhượng trên mỗi dòng = (Tổng chi phí chuyển nhượng) / (Tổng số mục hàng)

KPI hậu cần thiết yếu cho doanh nghiệp sản xuất (6)