Kệ xếp chồng lắp bánh xe

Kệ xếp chồng lắp bánh xe

Kệ xếp chồng lắp bánh xe là sự kết hợp trung gian giữa hình dạng của pallet và xe đẩy, trong một số trường hợp các con lăn đươc lắp trên pallet nên tạo ra giống như các sàn băng tải được dặt trên pallet và lắp bánh xe bên dưới. Dollies là các dang xe đẩy lắp bánh xe nhỏ hơn xe đẩy truyền thống rất nhiều. Ngày nay ranh giới giữa xe các dollies và xe trolley (xe đẩy) gần như không còn phân định rõ ràng nữa. Nhưng do thói quen, nhưng loại xe lắp bánh xe nhỏ chỉ có một sàn sát mặt đất và có móc kéo thì vẫn thường được gọi là xe dollies. Kệ xếp chồng lắp bánh xe dollies là các loại kệ xếp chồng lắp bánh xe kiểu dollies hoặc những xe dollies có kiểu dáng giống kệ xếp chồng.

Vận chuyển hàng số lượng lớn và lưu trữ như những trạm hay lô hàng độc lập. Các bánh xe di chuyển dễ dàng trên nhiều loại sàn và gầm kệi đủ cao để cho phép xe nâng đưa càng nâng nâng lên khi xếp chồng.

ke xep chong lap banh xe (1)

ke xep chong lap banh xe (10)

ke xep chong lap banh xe (7)

ke xep chong lap banh xe (6)

ke xep chong lap banh xe (4)

ke xep chong lap banh xe (2)

 

 

ke xep chong lap banh xe (11)