Kệ lưu trữ tay đỡ thép cuộn

Kệ lưu trữ tay đỡ thép cuộn

  • Kệ lưu trữ tay đỡ thép cuộn để thép cuộn nguyên liệu và thành phẩm được thiết kế rất lý tưởng để lưu trữ các hàng cuộn với thiết kế bao gồm chung cho cả thép cuộn tấm, giấy cuộn khổ lớn, vải cuộn, cuộn cáp và dây diện từ khổ lớn đến khổ nhỏ, các hàn có hình khối cuộn tròn có lõi đến không có lõi.
  • Kệ lưu trữ tay đỡ thép cuộn lưu trữ lên đến 15 tấn tải đơn
  • Tất cả các cuộn dây có thể được truy cập trực tiếp với một xe nâng hay cần cẩu hàng
  • Lưu trữ với mật độ cao nhất của không gian lưu trữ hiện có.
  • An toàn và bảo vệ các hàng hóa trong việc lưu trữ, xếp dỡ, kiểm đếm.
  • Giúp cho việc lưu trữ hàng cuộn nặng lưu trữ trên các tầng trệt, nơi độ ẩm, bụi bẩn và hoạt động kho không bị phá hủy cáp và dây điện.
  • Các cánh tay đỡ của kệ Cantilver có thể điều chỉnh ở độ cao nên dễ dàng lưu trữ cuộn hàng với các kính khác nhau mà không mất thêm không gian lưu trữ. Kệ lưu trữ tay đỡ thép cuộn

 

Kệ lưu trữ tay đỡ thép cuộn (1) Kệ lưu trữ tay đỡ thép cuộn (1) Kệ lưu trữ tay đỡ thép cuộn (2)

 

Kệ lưu trữ tay đỡ thép cuộn (2)

Kệ lưu trữ tay đỡ thép cuộn (3)

Kệ lưu trữ tay đỡ thép cuộn (4)

 

Kệ lưu trữ tay đỡ thép cuộn (5)

Kệ lưu trữ tay đỡ thép cuộn (6)

Kệ lưu trữ tay đỡ thép cuộn

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ, emai hoặc điện thoại
Office : 79 Dao Tan Street, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37260098; Fax: 84-4-32115955
Factory : Tay Mo Industrial Park, Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37643527; Fax: 84-4-37643767
contact@longquyen.info
contact@longquyen.com
Hot line:
0123 3422179 (Mr. Dat)
0903 422179 (Mr. Dat )
0903 412296 (Mr. Hien )
0903 434374 (Mr. Cam )