Kệ chứa hàng pallet lựa chọn Selective Pallet Rack kho Thái Sơn Group

Kệ chứa hàng pallet lựa chọn Selective Pallet Rack kho Thái Sơn Group

Kệ chứa hàng pallet lựa chọn là loại phổ biến nhất trong các loại kệ nhà khoKệ chứa hàng pallet cung cấp cách tiếp cận trực tiếP tới tất cả các pallet được lưu trữ trong kho. Chi phí mua kệ thấp tính trên mét vuông sàn kho so với các loại giá kệ kho pallet khác. Ửu điểm của kệ là không có yêu cầu đặc biệt cho xe nâng pallet. Chiều rộng tiêu chuẩn cho lối đi xe nâng từ 3,8m – 5,5m. Với xe nâng chuyên dụng từ 1,8m-2,2m. Chiều cao tầm với xe nâng lên đến 8m, lên đến 12m đối với xe nâng chuyên dụng.

Ý nghĩa của từ LỰA CHỌN (Selective) là dựa vào sự sắp xếp của các pallet đặt trên giá kệ giúp xe nâng có thể tiếp cận nâng và hạ trực tiếp bất cứ pallet nào đang có mặt trên dãy giá kệ mà không phụ thuộc vào quy tắc nhập trước-xuất trước (First In-First Out) hay nhập trước-xuất sau (First In-Last Out). Việc có thể LỰA CHỌN lấy hàng trên bất cứ pallet nào đang được để trên giá kệ nên loại giá kệ để pallet này gọi là giá kệ để pallet lựa chọn (Selective Pallet Rack) hay còn tên gọi là là giá kệ để pallet truyền thống (Conventional Pallet Rack).

Kệ chứa hàng pallet lựa chọn Selective Pallet Rack kho Thái Sơn Group (4)

Kệ chứa hàng pallet lựa chọn Selective Pallet Rack kho Thái Sơn Group (2)b

Kệ chứa hàng pallet lựa chọn Selective Pallet Rack kho Thái Sơn Group (1)

 

Kệ chứa hàng pallet lựa chọn Selective Pallet Rack kho Thái Sơn Group (5)

Kệ chứa hàng pallet lựa chọn Selective Pallet Rack kho Thái Sơn Group (6)

Kệ chứa hàng pallet lựa chọn Selective Pallet Rack kho Thái Sơn Group (7)

Kệ chứa hàng pallet lựa chọn Selective Pallet Rack kho Thái Sơn Group (8)

Kệ chứa hàng pallet lựa chọn Selective Pallet Rack kho Thái Sơn Group (9)

Kệ chứa hàng pallet lựa chọn Selective Pallet Rack kho Thái Sơn Group

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ, emai hoặc điện thoại
GIÁ KỆNỘI THẤT CÔNG NGHIỆP LONG QUYỀN
Office : 79 Dao Tan Street, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37260098; Fax: 84-4-32115955
Factory : Tay Mo Industrial Park, Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37643527; Fax: 84-4-37643767
contact@longquyen.info
contact@longquyen.com
Hot line:
0123 3422179 (Mr. Dat)
0903 422179 (Mr. Dat )
0903 412296 (Mr. Hien )
0903 434374 (Mr. Cam )

Visits: 52