Neo

NeoAnchor
Một cách để cố định các cột thẳng đứng vào tấm sàn bê tông là bằng bu lông neo và vít trễ. Loại bạn chọn phụ thuộc vào vị trí, trọng lượng tải, mã xây dựng trong khu vực và liệu có cần bất kỳ hỗ trợ cấu trúc nào hay không. Ví dụ, có nhiều loại neo khác nhau: Neo lực đẩy bê tông (một cái nêm được neo vào bê tông hoặc đẩy), Neo nêm (một bu lông ren bên ngoài được chèn vào một lỗ khoan ở một góc vào chất nền và sau đó được siết chặt). Bạn cũng có thể sử dụng vít trễ là ốc vít kim loại hình trụ dài với một điểm sắc nét ở một đầu xuyên qua vật liệu hoặc vật thể cho phép chúng được cố định chắc chắn tại chỗ.