Giảm không gian trưng bày tăng không gian lưu trữ

Giảm không gian trưng bày tăng không gian lưu trữ

Trong báo cáo “Công nghệ Thông tin của Tây Ban Nha năm 2011”, được xuất bản bởi Hiệp hội Điện tử, Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Nội dung số, (AMETIC), là có dấu hiệu cho thấy thương mại điện tử ở Tây Ban Nha tăng 15% hàng năm , và xu hướng này đã được duy trì bất chấp cuộc khủng hoảng, thông tin này được xác nhận bởi các dữ liệu năm 2013 được công bố bởi Ủy ban thị trường Viễn thông (CMT). g Quyền – Long Quyền
Thương mại điện tử đòi hỏi ít gian hàng trưng bày hơn, hoặc thậm trí không cần, nhưng sự thành công của bán hàng trực tuyến sẽ yêu cầu hệ thống kho lớn hơn.
Do đó, điều cần thiết là tăng không gian lưu trữ. Xuất hiện các giải pháp để tăng không gian lưu trữ mà không cần phải tăng kích thước của nhà kho công nghiệp hoặc xây dựng thêm nhà kho, ví dụ như việc lắp đặt sàn tần lửng hoặc hệ thống sàn kệ đa cấp, có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba năng lực của không gian có sẵn.Long Quyền – Long Quyền

Nhận đơn đặt hàng trực tuyến nghĩa là có thể  các đơn đặt hàng  đến mới bất cứ lúc nào, 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Điều này dẫn đến hệ thống quản trị hàng kho cũng như hệ thống băng tải phân phối hàng tự động phải được đẩy mạnh phát triển.

Lon

gia ke

g Quyền – Long Quyền