Giá kệ pallet giá kệ kho hàng lắp ráp tại nhà máy NFJ

Giá kệ pallet giá kệ kho hàng lắp ráp tại nhà máy NFJ

Việc lựa chọn công ty Long Quyền là nhà cung cấp hệ thống giá kệ pallet giá kệ kho hàng lắp ráp tại nhà máy NFJ đã đem lại những hiệu quả trong việc lưu trữ và cung ứng sản phẩm ra thị trường của côgn tyt NJF. Dự án không chỉ tiết kiệm chi phí đầu tư mà còn đạt được tốc độ sản xuất lắp ráp nhanh chóng, thiết kế hiệu quả cho các phương án lưu trữ, xuất nhập trong các chuỗi kho hàng của nhà máy NJF tại Việt Nam. Lưu trữ hiệu quả đồng nghĩa với việc làm giảm giá thành và tăng tính cạnh tranh các sản phẩm của hãng NJF ra thị trường thế giới.

Các ưu điểm trong dự án:

  • Tăng hiệu quả của việc sử dụng không gian lưu trũ (mật độ lưu trữ).
  • Tiếp cận dễ dàng tại mỗi vị trí pallet và khả năng đi xuyên qua các dãy kệ dài.
  • Giảm thời gian xử lý, trình tự, tốc độ khi nhập và xuất các pallet chứa hàng để trên giá kệ.
  • Tìm ra nét đặc trưng riêng tại mỗi vị trí của kho hàng để khai thác tối đa các không gian hẹp.
  • Tận dụng tối đa không gian trên cao, khả năng bao quát từng dãy riêng và khu vực chung, đảm bảo sự an toàn toàn diện.
  • Đồng bộ theo mô đun, dễ thay thế, di chuyển trên toàn bộ các vị trí để pallet trong kho hàng.

Giá kệ pallet giá kệ kho hàng lắp ráp tại nhà máy NFJ (1)

Giá kệ pallet giá kệ kho hàng lắp ráp tại nhà máy NFJ (2)

Giá kệ pallet giá kệ kho hàng lắp ráp tại nhà máy NFJ (3)

Giá kệ pallet giá kệ kho hàng lắp ráp tại nhà máy NFJ (4)

Giá kệ pallet giá kệ kho hàng lắp ráp tại nhà máy NFJ (5)

Giá kệ pallet giá kệ kho hàng lắp ráp tại nhà máy NFJ (6)

Giá kệ pallet giá kệ kho hàng lắp ráp tại nhà máy NFJ (7)

Giá kệ pallet giá kệ kho hàng lắp ráp tại nhà máy NFJ (8)

Giá kệ pallet giá kệ kho hàng lắp ráp tại nhà máy NFJ (9)

GIÁ KỆ NỘI THẤT CÔNG NGHIỆP LONG QUYỀN

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ, emai hoặc điện thoại
Office : 79 Dao Tan Street, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37260098; Fax: 84-4-32115955
Factory : Tay Mo Industrial Park, Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37643527; Fax: 84-4-37643767
contact@longquyen.info
contact@longquyen.com
Hot line:
0123 3422179 (Mr. Dat)
0903 422179 (Mr. Dat )
0903 412296 (Mr. Hien )
0903 434374 (Mr. Cam )

Visits: 47