Giá Kệ Ngành May Giá Kệ Thời Trang Giá Kệ Quần Áo

Giá Kệ Ngành May Giá Kệ Thời Trang Giá Kệ Quần Áo

Giá Kệ Ngành May Giá Kệ Thời Trang Giá Kệ Quần Áo loại này được lắp ráp đơn giản nhưng rất nhanh chóng và hiệu quả chỉ bao gồm các khung đầu hồi giá kệ hạng trung và thanh beam ngang làm chỗ treo các bộ quần áo thành phẩm.

 • Ưu điểm của loại giá kệ này là triển khai lắp đặt cũng như di chuyển thu gọn hay mở rộng nhanh chóng, mỹ thuật và chuyên nghiệp.
 • Giá thành hay chi phí đầu tư thấp, dễ thay phụ kiện hay nâng cấp
 • Tính linh hoạt cao như để trong phòng trưng bày, phòng sản xuất hay kho hàng, kho đóng gói, kho thành phẩm đều có thể được.
 • Số tầng, chiều cao, chiều rộng, số thanh beam hay làn để treo quần áo không giới hạn khi cần mở rộng hay kéo dày hoặc chồng nhiều tầng treo lên cao….
 • Tính công nghiệp, trình diễn cũng như dễ kiểm đếm, quan sát, bảo quản các bộ quần áo treo trên giá kệ là tối ưu nhất.

Giá Ke Nganh May (1)

Giá Ke Nganh May (2)

Giá Ke Nganh May (3)

Giá Ke Nganh May (4)

Giá Kệ Ngành May Giá Kệ Thời Trang Giá Kệ Quần Áo loại này được lắp ráp đơn giản nhưng rất nhanh chóng và hiệu quả chỉ bao gồm các khung đầu hồi giá kệ hạng trung và thanh beam ngang làm chỗ treo các bộ quần áo thành phẩm.

 • Ưu điểm của loại giá kệ này là triển khai lắp đặt cũng như di chuyển thu gọn hay mở rộng nhanh chóng, mỹ thuật và chuyên nghiệp.
 • Giá thành hay chi phí đầu tư thấp, dễ thay phụ kiện hay nâng cấp
 • Tính linh hoạt cao như để trong phòng trưng bày, phòng sản xuất hay kho hàng, kho đóng gói, kho thành phẩm đều có thể được.
 • Số tầng, chiều cao, chiều rộng, số thanh beam hay làn để treo quần áo không giới hạn khi cần mở rộng hay kéo dày hoặc chồng nhiều tầng treo lên cao….
 • Tính công nghiệp, trình diễn cũng như dễ kiểm đếm, quan sát, bảo quản các bộ quần áo treo trên giá kệ là tối ưu nhất.

Giá Ke Nganh May (5)

Giá Ke Nganh May (6)

Giá Ke Nganh May (7)

Giá Ke Nganh May (8)

Giá Ke Nganh May (9)

Giá Kệ Ngành May Giá Kệ Thời Trang Giá Kệ Quần Áo loại này được lắp ráp đơn giản nhưng rất nhanh chóng và hiệu quả chỉ bao gồm các khung đầu hồi giá kệ hạng trung và thanh beam ngang làm chỗ treo các bộ quần áo thành phẩm.

 • Ưu điểm của loại giá kệ này là triển khai lắp đặt cũng như di chuyển thu gọn hay mở rộng nhanh chóng, mỹ thuật và chuyên nghiệp.  
 • Giá thành hay chi phí đầu tư thấp, dễ thay phụ kiện hay nâng cấp
 • Tính linh hoạt cao như để trong phòng trưng bày, phòng sản xuất hay kho hàng, kho đóng gói, kho thành phẩm đều có thể được.
 • Số tầng, chiều cao, chiều rộng, số thanh beam hay làn để treo quần áo không giới hạn khi cần mở rộng hay kéo dày hoặc chồng nhiều tầng treo lên cao....
 • Tính công nghiệp, trình diễn cũng như dễ kiểm đếm, quan sát, bảo quản các bộ quần áo treo trên giá kệ là tối ưu nhất.

Giá Ke Nganh May (10)Giá Kệ Ngành May

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ, emai hoặc điện thoại
Office : 79 Dao Tan Street, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37260098; Fax: 84-4-32115955
Factory : Tay Mo Industrial Park, Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37643527; Fax: 84-4-37643767
contact@longquyen.info
contact@longquyen.com
Hot line:
0123 3422179 (Mr. Dat)
0903 422179 (Mr. Dat )
0903 412296 (Mr. Hien )
0903 434374 (Mr. Cam )

Comments are closed.