Giá kệ kim loại chống động đất

Theo nghiên cứu thì có vẻ như, bản thân kệ kim loại không liên quan nhiều đến các tác động của nó trong các trận động đất, không giống như các tòa nhà , hay các kho công nghiệp. Cấu trúc giá kệ chỉ chiếm 5% khối lượng của toàn bộ hệ thống giá kệ, còn lại là lượng hàng hóa lưu trữ trong hệ thống. Ngoài ra tỷ lệ này còn cao hơn ở một số cấu trúc giá kệ đặc biệt.

Trong các nhà kho giá kệ pallet, xuất hiện thêm rủi ro do sự dịch chuyển, rơi xuống của các pallet khi động đất xảy ra, gây tổn hại đến hệ thống giá đỡ cũng như may móc và công nhân làm việc tại đó

Đối với các nghiên cứu về tác động của địa chấn đối với hệ thống giá kệ, thì không có tiêu chuẩn châu Âu cho việc thiết kế và sản xuất giá kệ kim loại dùng cho các khu vực có nguy cơ địa chấn cao, ngoại trừ hướng dẫn FEM 10.2.08 “ Đề xuất thiết kế giá kệ để Pallet trong điều kiện địa chấn được xuất bản bởi hiệp hội vận tải hàng hóa châu Âu ( FEM ).

Chỉ có một vài nghiên cứu về các tác động đối với kệ kim loại trong quá trình xảy ra địa chấn được thực hiện do ủy ban châu Âu tài trợ, sử dụng quỹ nghiên cứu về than và thép, các dự án nghiên cứu SEISRACKS ( viết tắt của kệ lưu trữ trong khu vực địa chấn ) được thực hiện trong 30 tháng từ năm 2004 đến năm 2007. Các kết quả nghiên cứu của SEISRACKS  sẽ được cập nhật trong hướng dẫn FEM 10.2.08.

Các yếu tố khác như các loại mặt sàn neo giữ, hệ số ma sát, chuỗi cộng hưởng sẽ được xem xét trong việc thiết kế kệ kim loại dùng cho khu vực địa chấn có nguy cơ cao.

Long Quyền với những kinh nghiệm của mình, đã đưa các yếu tố kể trên vào trong tính toán thiết kế của mình để có thể đưa ra được các mẫu giá kệ an toàn đáp ứng nhu cầu của khách hàng