Giá kệ kho vật tư hàng trôi kệ lắp ráp tại công ty SDVN SUMITOMO

Giá kệ kho vật tư hàng trôi kệ lắp ráp tại công ty SDVN SUMITOMO

Giá kệ kho vật tư hàng trôi kệ lắp ráp tại công ty SDVN SUMITOMO có đặc điểm là tận dụng các chiều cao kho có sẵn với một mật độ lưu trữ rất cao. Đó là một trong những lợi thế được cung cấp bởi các giá kệ kho vật tư hàng trôi. Cùng với việc lắp đặt kệ thuận tiện, có thể lưu trữ trên toàn bộ chiều cao và thời gian truy cập hàng hóa, vật tư lưu trữ nhanh chóng và các hành trình di chuyển từ điểm đầu và cuối rất nhanh dẫn đến năng suất lưu chuyển hàng rất cao.

Ưu điểm của giá kệ kho vật tư hàng trôi:
– Sử dụng tối đa chiều cao kho có sẵn với công trình xây dựng nhà xưởng.
– Tối ưu việc sử dụng không gian sàn do lưu trữ nhỏ gọn.
– Hoạt động sắp xếp hợp lý và tự động hóa.
– Sắp xếp nhanh chóng và dễ kiểm đếm hàng hóa trên kệ.
– Cải thiện năng suất do hàng hóa tự động trôi trên kệ đến vị trí xuất.

  • Tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc Nhập Trước- Xuất Trước FIFO.

Giá kệ kho vật tư kệ sàn trôi lắp ráp hệ thống điện ô tô xe máy (1)

Giá kệ kho vật tư kệ sàn trôi lắp ráp hệ thống điện ô tô xe máy (2)

Giá kệ kho vật tư kệ sàn trôi lắp ráp hệ thống điện ô tô xe máy (3)

Giá kệ kho vật tư kệ sàn trôi lắp ráp hệ thống điện ô tô xe máy (4)

Giá kệ kho vật tư kệ sàn trôi lắp ráp hệ thống điện ô tô xe máy (5)

Giá kệ kho vật tư kệ sàn trôi lắp ráp hệ thống điện ô tô xe máy (6)

Giá kệ kho vật tư kệ sàn trôi lắp ráp hệ thống điện ô tô xe máy (7)

Giá kệ kho vật tư kệ sàn trôi lắp ráp hệ thống điện ô tô xe máy (8)

Giá kệ kho vật tư kệ sàn trôi lắp ráp hệ thống điện ô tô xe máy (9)

Giá kệ kho vật tư hàng trôi kệ lắp ráp tại công ty SDVN SUMITOMO

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ, emai hoặc điện thoại
Office : 79 Dao Tan Street, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37260098; Fax: 84-4-32115955
Factory : Tay Mo Industrial Park, Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37643527; Fax: 84-4-37643767
contact@longquyen.info
contact@longquyen.com
Hot line:
0123 3422179 (Mr. Dat)
0903 422179 (Mr. Dat )
0903 412296 (Mr. Hien )
0903 434374 (Mr. Cam )

Visits: 57