Giá kệ kho vật liệu dài hình tổ ong giá kệ chia nhiều ngăn cố định

Giá kệ kho vật liệu dài hình tổ ong giá kệ chia nhiều ngăn cố định. Giá kệ kho được làm theo mô đun hình khối từ 0,6 – 2 mét khối có thể xếp chồng lên nhau.

  • Trong các mô đun có thể chia nhiêu ô nhỏ theo các kích thước khác nhau
  • Các mô đun có độ chịu lực với tải trọng lớn do có nhiều vách ô chia nhỏ tạo sự tăng cường sức tải và độ cứng vững bên trong mô đun. Cho nên có thể trải sàn tầng lửng Mezzanine trên nóc các mo đun này để tận dựng tối đa không gian sử dụng trong kho hàng.
  • Các mô đun có thể tháo lắp hay xếp chồng lên nhau nhanh chóng, thuận tiện.
  • Các ô nhỏ chứa hàng giúp dễ kiểm soát, thống kê cũng như xuất nhập hàng
  • Giá kệ mô đun tổ ong có thể sản xuất theo kích thước, tải trọng theo đặt hàng.
  • Giá kệ mô đun tổ ong chuyên dụng cho các hàng hóa có chiều dài với và khó khăn trong việc phân loại vì hàng có nhiều chủng loại, quy cách khác nhau mà không bị lẫn lộn.

 

gia-ke-kho-vat-lieu-dai-hinh-to-ong-gia-ke-chia-nhieu-ngan-co-dinh-1

gia-ke-kho-vat-lieu-dai-hinh-to-ong-gia-ke-chia-nhieu-ngan-co-dinh-2

gia-ke-kho-vat-lieu-dai-hinh-to-ong-gia-ke-chia-nhieu-ngan-co-dinh-3

gia-ke-kho-vat-lieu-dai-hinh-to-ong-gia-ke-chia-nhieu-ngan-co-dinh-4

gia-ke-kho-vat-lieu-dai-hinh-to-ong-gia-ke-chia-nhieu-ngan-co-dinh-5

gia-ke-kho-vat-lieu-dai-hinh-to-ong-gia-ke-chia-nhieu-ngan-co-dinh-6

gia-ke-kho-vat-lieu-dai-hinh-to-ong-gia-ke-chia-nhieu-ngan-co-dinh-7

gia-ke-kho-vat-lieu-dai-hinh-to-ong-gia-ke-chia-nhieu-ngan-co-dinh-8

gia-ke-kho-vat-lieu-dai-hinh-to-ong-gia-ke-chia-nhieu-ngan-co-dinh-9

gia-ke-kho-vat-lieu-dai-hinh-to-ong-gia-ke-chia-nhieu-ngan-co-dinh-10

gia-ke-kho-vat-lieu-dai-hinh-to-ong-gia-ke-chia-nhieu-ngan-co-dinh-11

gia-ke-kho-vat-lieu-dai-hinh-to-ong-gia-ke-chia-nhieu-ngan-co-dinh-12

Giá kệ kho vật liệu dài hình tổ ong giá kệ chia nhiều ngăn cố định

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ, emai hoặc điện thoại 

GIÁ KỆ CÔNG NGHIỆP LONG QUYỀN 
Office : 79 Dao Tan Street, Ha Noi, Viet Nam 
84-4-37260098; Fax: 84-4-32115955 
Factory : Tay Mo Industrial Park, Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam 
84-4-37643527; Fax: 84-4-37643767 
contact@longquyen.info 
contact@longquyen.com 
Hot line: 
0903 422179 (Mr. Dat ) 
0903 412296 (Mr. Hien ) 
0903 434374 (Mr. Cam )