Giá kệ kho hàng hạng trung Longspan Rack

Giá kệ kho hàng hạng trung Longspan Rack được làm từ cùng cặp dầm beam và đầu hồi uprights  giống như giá kệ kho hàng để pallet nhưng với kích thước linh hoạt hơn để có thể lắp đặt được mọi nơi mọi chỗ trong cả những không gian hẹp để tận dụng tối đa nhưng khoảng trống trong kho hàng hay các không gian nhỏ được dùng làm kho hàng.

Đặc điểm của hệ thống lưu trữ giá kệ kho hàng hạng trung Longspan Rack là lấy hàng bằng tay  (Picking) theo nguyên tắc ”Man-to-Goods” nên các mặt sàn thường được lát kín bằng mặt gỗ, sàn mặt tôn, kính hoặc lưới để có thể sắp xếp hàng rời hoặc các hộp carton lên các tầng giá kệ. phù hợp với việc dùng tay xếp hàng lên giá kệ và lấy ra khỏi giá kệ.

Các ưu điểm chính:

Khả năng lưu trữ trung bình đến nặng.

Phân loại hàng và luân chuyển hàng nhanh chóng.

Các tầng lưu trữ dễ dàng điều chỉnh ngay lập tức khi các hàng hóa có độ cao thấp khác nhau.

Kích thước tùy ý théo không gian mà không phụ thuộc vào kích thước pallet để hàng.

Giá thành thấp hơn so với giá kệ để pallet truyền thống.

Kết hợp được nhiều giá kệ khác hay sàn tầng lửng mezzanin.

 

Gia ke hang trung Longspan Rack (1)

Gia ke hang trung Longspan Rack (2)

Gia ke hang trung Longspan Rack (3)

Gia ke hang trung Longspan Rack (4)

Gia ke hang trung Longspan Rack (5)

Gia ke hang trung Longspan Rack (6)

Gia ke hang trung Longspan Rack (7)

Gia ke hang trung Longspan Rack (8)