Giá kệ dược phẩm kệ để thuốc Mobile Shelving bệnh viện Hồng Ngọc

Giá kệ dược phẩm kệ để thuốc Mobile Shelving bệnh viện Hồng Ngọc

Bệnh viện là một môi trường làm việc bận rộn với nhịp độ cao. Nơi mà sự phối hợp nhiều công việc, nhiệm vụ hàng ngày  luôn ở mức độ nhanh chóng và chính xác nhất. Từ việc quản lý hồ sơ, tổ chức và phân phát thuốc, khử trùng dụng cụ … luôn là những công việc luân phiên không có kết thúc để làm những việc cần làm trong việc cứu chữa và chăm sóc người bệnh. Là một quản trị kho vật tư y tế, kho dược phẩm, kho thuốc, người quản trị kho cần sự đơn giản và hợp lý hóa các di chuyển, hoạt động tại nơi làm việc.

Công ty Long Quyền, chúng tôi cung cấp một loạt các giá kệ dược phẩm, kệ để thuốc di động Mobile Shelving giúp tận dụng tối đa  các không giản lưu trữ, giảm thiểu thơi gian  di chuyển khi lấy thuốc hay vật tư làm tăng năng suất làm việc.

Các ưu điểm:

  • TÍnh năng điều khiển di động trên ray của các dãy giá kệ bằng tay quay.
  • Nhanh chóng mở rộng hay thu hẹp  dãy giá kệ khi cần điều chỉnh.
  • Các tầng, sàn giá kệ có thể điều chỉnh khoảng không gian để hàng.
  • Dễ dàng khóa bảo mật khi các dãy giá kệ ghép sát nhau.
  • Quản lý đơn giản, rõ ràng, phù hợp quy chuẩn về lưu trữ kho dược phẩm GMP.

Giá kệ dược phẩm kệ để thuốc Mobile Shelving bệnh viện Hồng Ngọc (1)

Giá kệ dược phẩm kệ để thuốc Mobile Shelving bệnh viện Hồng Ngọc (2)

Giá kệ dược phẩm kệ để thuốc Mobile Shelving bệnh viện Hồng Ngọc (4)

Giá kệ dược phẩm kệ để thuốc Mobile Shelving bệnh viện Hồng Ngọc (5)

Giá kệ dược phẩm kệ để thuốc Mobile Shelving bệnh viện Hồng Ngọc (6)

Giá kệ dược phẩm kệ để thuốc Mobile Shelving bệnh viện Hồng Ngọc (7)

Giá kệ dược phẩm kệ để thuốc Mobile Shelving bệnh viện Hồng Ngọc (8)

Giá kệ dược phẩm kệ để thuốc Mobile Shelving bệnh viện Hồng Ngọc (9)

Giá kệ dược phẩm kệ để thuốc Mobile Shelving bệnh viện Hồng Ngọc (10)

Giá kệ dược phẩm kệ để thuốc Mobile Shelving bệnh viện Hồng Ngọc (11)

Giá kệ dược phẩm kệ để thuốc Mobile Shelving bệnh viện Hồng Ngọc

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ, emai hoặc điện thoại
Office : 79 Dao Tan Street, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37260098; Fax: 84-4-32115955
Factory : Tay Mo Industrial Park, Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37643527; Fax: 84-4-37643767
contact@longquyen.info
contact@longquyen.com
Hot line:
0123 3422179 (Mr. Dat)
0903 422179 (Mr. Dat )
0903 412296 (Mr. Hien )
0903 434374 (Mr. Cam )

Visits: 154