Giá Kệ Để Pallet Selective Kho Cục Quân Y

Giá Kệ Để Pallet Selective Kho Cục Quân Y

Giá Kệ Để Pallet Selective

Giá Kệ Để Pallet Selective

 

Cục Quân y trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1946 với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, cứu chữa thương binh, bệnh binh, tham gia bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ngày nay cùng với viêc hiện đại hóa quân đội, Cục Quân Y đã tăng cường năng lực phục vụ với những tiêu chuẩn và thiết bị hiện đại nhất, đặc biệt là nhiều hệ thống kho đạt tiêu chuẩn GSP của tổ chức Y Tế Thế Giới được hoàn thiện khắp nơi trong toàn quốc.

*Ưu điểm giá kệ để Pallet Selective của công ty Long Quyền thiết kế và sản xuất:

Giá kệ Pallet Selective Long Quyền phổ biến nhất hiện là loại giá kệ lựa chọn hay còn gọi là Selective Pallet Rack. Ý nghĩa của từ LỰA CHỌN là dựa vào sự sắp xếp của các pallet đặt trên giá kệ giúp xe nâng có thể tiếp cận nâng và hạ trực tiếp bất cứ pallet nào đang có mặt trên dãy giá kệ mà không phụ thuộc vào quy tắc nhập trước-xuất trước (First In-First Out) hay nhập trước-xuất sau (First In-Last Out). Việc có thể LỰA CHỌN lấy hàng trên bất cứ pallet nào đang được để trên giá kệ nên loại giá kệ để pallet này gọi là giá kệ để pallet lựa chọn (Selective Pallet Rack) hay còn tên gọi là là giá kệ để pallet truyền thống (Conventional Pallet Rack).

 

Gia Ke De Pallet Selective Kho Cuc Quan Y (1)

Gia Ke De Pallet Selective Kho Cuc Quan Y (2)

Gia Ke De Pallet Selective Kho Cuc Quan Y (3)

Gia Ke De Pallet Selective Kho Cuc Quan Y (4)

Gia Ke De Pallet Selective Kho Cuc Quan Y (5)

Gia Ke De Pallet Selective Kho Cuc Quan Y (6)

Gia Ke De Pallet Selective Kho Cuc Quan Y (7)

Gia Ke De Pallet Selective Kho Cuc Quan Y (8)

Gia Ke De Pallet Selective Kho Cuc Quan Y (9)

Gia Ke De Pallet Selective Kho Cuc Quan Y (10)

Giá Kệ Để Pallet Selective

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ, emai hoặc điện thoại
Office : 79 Dao Tan Street, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37260098; Fax: 84-4-32115955
Factory : Tay Mo Industrial Park, Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37643527; Fax: 84-4-37643767
contact@longquyen.info
contact@longquyen.com
Hot line:
0123 3422179 (Mr. Dat)
0903 422179 (Mr. Dat )
0903 412296 (Mr. Hien )
0903 434374 (Mr. Cam )