Giá Kệ Để Pallet Lối Đi Hẹp – Narrow Aisle

Giá Kệ Để Pallet Lối Đi Hẹp – Narrow Aisle.

Giá Kệ Để Pallet Lối Đi Hẹp Long Quyền là loại kệ chứa hàng có lối đi của xe nâng hẹp và rất hẹp, công suất chứa hàng cao, rất phù hợp với những kho chứa hàng có mái nhà cao. Loại xe nâng dành cho loại giá kệ này là loại xe nâng đặc biệt có cần nâng pallet xoay được hai hướng vuông góc với nhau khi xe nâng đứng cố định trong lối đi hẹp của giá kệ. Khi đầu tư lắp đặt loại Giá Kệ Để Pallet Lối Đi Hẹp – Narrow Aisle này, nhà quản lý kho thương cân nhắc giữa chi phí việc mua xe nâng đặc biệt này với chi phí tăng diện tích sử dụng để đưa ra quyết định phù hợp.

Giá kệ lối đi hẹp cũng loại giá kệ lựa chọn (Selective hay Convention) nhưng khi lắp thành dãy thì lối đi giữa hai hàng giá kệ được thu hẹp lại để tăng thêm diện tích lắp đặt thêm các dãy giá kệ khác do việc lối đi được thu hẹp lại. Trong giải pháp kệ chứa hàng có lối đi của xe nâng hẹp và rất hẹp, Các Pallet có thể được chứa ở những vị trí rất cao trong không gian của kho chứa hàng. Tận dụng được không gian chứa hàng tối đa của kho chứa hàng. Tất nhiên nó cũng đòi hỏi chiếc xe nâng cũng rất đặc biệt. Những chiếc xe nâng này có thể di chuyển trong một lối đi hẹp hoặc rất hẹp với khả năng hoạt động của tầm với rất cao. Đôi khi con đường đi của xe nâng phải được thiết kế rất đặc biệt, có thể có ray dẫn và xe nâng được điều khiển bằng điện. Việc sử dụng Giá Kệ Để Pallet Lối Đi Hẹp – Narrow Aisle, trong một số trường hợp xếp dỡ hàng hóa cũng có thể có người ngồi trên cabin di chuyển lên xuống theo càng nâng với các thiết bị phù hợp để điều khiển việc đưa pallet vào và lấy ra khỏi kệ.

 

[slideshow_deploy id=’9197’]

 

gia ke de pallet loi di hep (1)

gia ke de pallet loi di hep (2)

gia ke de pallet loi di hep (3)

gia ke de pallet loi di hep (4)

gia ke de pallet loi di hep (4)

gia ke de pallet loi di hep (6)

gia ke de pallet loi di hep (7)

gia ke de pallet loi di hep (8)

gia ke de pallet loi di hep (9)

gia ke de pallet loi di hep (10)