Giá Kệ Để Pallet Đầu Hồi Kép (Double Deep Pallet Rack)

Giá Kệ Để Pallet Đầu Hồi Kép (Double Deep Pallet Rack)

 

Giá Kệ Để Pallet Đầu Hồi Kép Long Quyền (Double Deep Pallet Rack) cũng là loại Giá Kệ Để Pallet Truyền Thống. Tuy nhiên đầu hồi được lắp gấp đôi để được 2 pallet đến 4 pallet theo chiều sâu vào bên trong giá kệ, tăng gấp đôi đến bốn lần sức chứa hàng hóa.

Giá Kệ Để Pallet Đầu Hồi Kép (Double Deep Pallet Rack) được tạo nên bởi 2 dãy kệ đôi giáp lưng vào nhau nhờ vậy diện tích sàn kho sử dụng tăng lên do giảm được không gian của các lối đi, vận hành đòi hỏi phải có phương tiện nâng hạ phù hợp. Hệ thống giá kệ loại này thường được sử dụng trong các kho hàng dài như các cuộn vải, thảm, hoặc các loại hàng nhập trước xuất sau do tính truy cập vào từng pallet phụ thuộc vào pallet nào được xếp mặt ngoài giáp với lối đi của xe nâng. Với hệ thống Giá Kệ Để Pallet Đầu Hồi Kép (Double Deep Pallet Rack) cũng cần xe nâng sẽ có cần nâng hàng có khả năng với dài hơn các loại xe nâng thông thường khi sử dụng. Cách xếp hàng của loại giá kệ này gần giống với cách xếp hàng của Giá Kệ Để Pallet Sàn Đẩy (PushBack Pallet Rack) theo nguyên tắc xếp hàng nhập trước xuất sau.

* Đặc điểm nổi bật:
+ Sức chứa hàng hóa trong kho cao hơn so với giá kệ để pallet lựa chọn(Selective) hay truyền thống (Conventional)
+ Vốn đầu tư cơ bản trên mỗi giá kê ước tính ngang bẳng với vốn đầu tư cơ bản đối với giá kệ để pallet Selective
+ Yêu cầu xe nâng theo kiểu có càng nâng điều khiển dài để đưa càng nâng vào sâu vào trong để đưa pallet vào kệ và lấy ra khỏi kệ.
+ Giới hạn về tải trọng và độ cao phụ thuộc vào khả năng của xe nâng.
+ Nhân viên kho muốn lấy pallet phía trong thì phải di chuyển pallet phía trước.
+ Pallet để vào sau lấy ra trước theo nguyên lý “Vào sau- Ra trước- (LIFO)” .
+ Do các giá kê được xếp theo kiểu một cái đứng sau cái kia nên khoảng trống chọn hàng bị giảm xuống.

  • Sức chứa tăng gấp 2 lần đến 4 lần so với giá kệ để pallet truyền thống.

 

[slideshow_deploy id=’9254’]

 

Giá Kệ Để Pallet Đầu Hồi Kép (4)

Giá Kệ Để Pallet Đầu Hồi Kép (5)

Giá Kệ Để Pallet Đầu Hồi Kép (3)
Giá Kệ Để Pallet Đầu Hồi Kép (1)

Giá Kệ Để Pallet Đầu Hồi Kép (11)

Giá Kệ Để Pallet Đầu Hồi Kép (10)

 

Giá Kệ Để Pallet Đầu Hồi Kép (8)

Giá Kệ Để Pallet Đầu Hồi Kép (7)

Giá Kệ Để Pallet Đầu Hồi Kép (6)

Giá Kệ Để Pallet Đầu Hồi Kép (2)