Giá kệ Cantilever lưu trữ ô tô cũ trong các kho bãi

Giá kệ Cantilever lưu trữ ô tô cũ trong các kho bãi

Ngày nay việc cần đến hệ thống giá kệ sắp xếp cho các bãi ô tô cũ rất cần thiết trong quy định về mội trường nói chung và ngành công nghiệp ô tô xe máy nói riêng. Việc lưu trữ có hệ thống đem đến rất nhiều lợi ích cho cá nhân, doanh nghiệp cũng như xã hội, trong đó việc sử dụng giá kệ tay đỡ Cantilever trong việc chứa đựng các ô tô cũ là việc cơ bản nhất.

Ưu điểm của hệ thống giá kệ Cantilever lưu trữ ô tô cũ trong các kho bãi

  1. Lắp đặt nhanh chóng, dễ di chuyển, bổ xung, thay thế, linh hoạt trong sử dụng
  2. Tăng hiệu quả sử dụng mặt bằng gấp nhiều lần
  3. Chi phí đầu tư thấp sơ với các hệ thống lưu trữ ô tô khác
  4. Dễ dàng tiếp cận từng vị trí của ô tô lưu trữ, nâng lên hạ xuống vị trí nhanh chóng.

  5. Dễ quan sát bảo vệ tới từng vị trí mỗi ô tô lưu trữ, bảo quản, kiểm kê, đánh giá kịp thời chất lượng kho bãi hàng ngày, hàng giờ.
  6. Trình độ công nhân vận hành kho bãi đơn giản, hiệu quả.

 

Giá kệ Cantilever lưu trữ ô tô cũ trong các kho bãi (1)

Giá kệ Cantilever lưu trữ ô tô cũ trong các kho bãi (2)

Giá kệ Cantilever lưu trữ ô tô cũ trong các kho bãi (3)

Giá kệ Cantilever lưu trữ ô tô cũ trong các kho bãi (4)

Giá kệ Cantilever lưu trữ ô tô cũ trong các kho bãi (5)

Giá kệ Cantilever lưu trữ ô tô cũ trong các kho bãi (6)

Giá kệ Cantilever lưu trữ ô tô cũ trong các kho bãi (6)a

Giá kệ Cantilever lưu trữ ô tô cũ trong các kho bãi (8)

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ, emai hoặc điện thoại
Office : 79 Dao Tan Street, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37260098; Fax: 84-4-32115955
Factory : Tay Mo Industrial Park, Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37643527; Fax: 84-4-37643767
contact@longquyen.info
contact@longquyen.com
Hot line:
0123 3422179 (Mr. Dat)
0903 422179 (Mr. Dat )
0903 412296 (Mr. Hien )
0903 434374 (Mr. Cam

 

Visits: 6

Related Post