Dự toán thiết kế lắp đặt kệ kho hàng công nghiệp Drive-In

1-Thông Tin Về Bạn / About You

2-Pallet & Khối hàng / Pallet & Load Factors

Dự toán thiết kế lắp đặt và báo giá kệ kho hàng Drive-In (1)

3-Kích Thước Mặt Bằng Kho / Warehouse Layout

Dự toán thiết kế lắp đặt và báo giá kệ kho hàng Drive-In (2)

4-Dung Tích Kho Giá Kệ Drive-In / Warehouse Capacity

Dự toán thiết kế lắp đặt và báo giá kệ kho hàng Drive-In (3)

5-Chọn Loại Kệ Drive-In / Choosing Drive-In Rack Types

Dự toán thiết kế lắp đặt và báo giá kệ kho hàng Drive-In (4)

6-Chọn Kích Thước Xe Nâng / Forklift Dimentions

Dự toán thiết kế lắp đặt và báo giá kệ kho hàng Drive-In (5)

Tải file PDF Dự toán thiết kế lắp đặt và báo giá kệ Drive-In

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ, emai hoặc điện thoại

Hot line:
0903 422179 (Mr. Dat )
0903 412296 (Mr. Hien )
0903 434374 (Mr. Cam )

 Email: contact@longquyen.info
              contact@longquyen.com

Office : 79 Dao Tan Street, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37260098; Fax: 84-4-32115955
Factory : Tay Mo Industrial Park, Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37643527; Fax: 84-4-37643767

Visits: 30682 Visits: 0 Visits: 3063009