Cuộc cách mạng trong phân vùng hệ thống giá kệ

Hệ thống giá kệ, có một khái niệm mới được đưa ra trong việc phân vùng giá kệ để pallet và kệ nối dài để thiết lập các vùng chọn trong nhà kho và phòng để hàng. Được gọi là hệ thống phân vùng giá kệ,đây là hệ thống độc đáo và tủy chỉnh được thiết kế để phù hợp với bất kì tiêu chuẩn pallet nào và có thể được tùy chỉnh lại để phù hợp với bất kỳ yêu cầu của kho hàng. Hệ thống phù hợp để sử dụng với tất cả các loại ván sàn bao gồm lưới thép, thép mạ kẽm, gỗ và ván ép.

Hệ thống phân vùng giá kệ gồm các ngăn có thể định vị lại để bố trí theo yêu cầu của khách hàng. Các ngăn có thể nhanh chóng được khóa vào vị trí bởi 2 móc được thiết kế đặc biệt . Sự linh hoạt của hệ thống được tối đa hóa để tránh lãng phí thời gian bố trí lại.

Tổ chức Quản lý Nghiệp vụ kho hàng tập trung giải quyết các nghiệp vụ bố trí, định vị kho, sắp xếp hàng hóa; các phương thức bảo quản hàng hóa, quy trình hóa nghiệp vụ nhập, xuất, và tổ chức quản lý sổ sách hàng hóa trong kho bãi. Tính chuyên nghiệp trong tổ chức quản lý nghiệp vụ kho hàng góp phần hỗ trợ các khâu lập kế hoạch, lập mô hình dự trữ, mô hình tiêu thụ, đồng thời giúp giảm thiểu chi phí kho bãi, có quyết định kịp thời đối với hàng chậm luân chuyển trong kho bãi. Hàng tồn kho luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu các tài sản của doanh nghiệp. Luân chuyển hàng qua kho hiệu quả làm tăng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Do vậy, nghiệp vụ kho hàng phải được tổ chức quản lý một cách chuyên nghiệp, có hệ thống nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời nguyên liệu, vật tư cho sản xuất; đồng thời cung cấp sản phẩm, hàng hóa cho khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất…điều này phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng của những người làm công tác quản lý kho hàng.

Tổ chức nghiệp vụ xuất / nhập hàng hóa

Tổ chức sổ sách và tổ chức công việc hành chính trong kho

Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh môi trường trong hoạt động kho bãi.

Tổ chức nghiệp vụ bố trí kho bãi, định vị trí hàng, sắp xếp hàng hóa trong kho

Tổ chức nghiệp vụ bảo quản hàng hóa trong kho

 

Quan ly nhap xuat gia ke kho hang (1)