Cấu tạo và các thành phần giá kệ tay đỡ Cantilever

Cấu tạo và các thành phần giá kệ tay đỡ Cantilever

Cấu tạo và các thành phần giá kệ tay đỡ Cantilever (Bản vẽ 1)

A-Chiều cao chân giá kệ (Upright height)

B-Chiều cao chân đế giá kệ (Foot height)

C-Chiều sâu chân đế giá kệ (Double foot length)

D-Chiều dài tay đỡ giá kệ (Arm length)

E-Khoảng cách 2 chân giá kệ (Section length)

cau truc va thanh phan gia ke cantilever (1)
BẢN VẼ 1

 

Cấu tạo và các thành phần giá kệ tay đỡ Cantilever (Bản vẽ 2)

a. Chân giá kệ (Column)

b. Tay đỡ giá kệ (Arm)

c. Chân đế giá kệ (Base)

d. Thanh giằng ngang 2 chân kệ (H Bracing)

e. Thanh giằng chéo 2 chân kệ (X Bracing)

(1) Sàn lưới – Wire Mesh Deck

(2) Sàn tôn tấm – Steel Panel

(3) Thanh đỡ phụ – Support Bar

(4) Tay đỡ – Bracket

(5) Đường dẫn xe nâng – Guide Rail

(6) Thanh giằng ngang – Bracing Bracket

(7) Thanh chặn – Stop Pin

(8) Thanh khóa – Lock Pin

cau truc va thanh phan gia ke cantilever (2)
BẢN VẼ 2

 

 

cau truc va thanh phan gia ke cantilever (3)

cau truc va thanh phan gia ke cantilever (4)

cau truc va thanh phan gia ke cantilever (5)

cau truc va thanh phan gia ke cantilever (6)

cau truc va thanh phan gia ke cantilever (7)

cau truc va thanh phan gia ke cantilever (8)

au truc va thanh phan gia ke cantilever (9)

cau truc va thanh phan gia ke cantilever (10)
Cấu tạo và các thành phần giá kệ tay đỡ Cantilever

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua emai hoặc điện thoại
Office : 79 Dao Tan Street, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37260098; Fax: 84-4-32115955
Factory : Tay Mo Industrial Park, Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37643527; Fax: 84-4-37643767
contact@longquyen.info
contact@longquyen.com
Hot line:
0903 422179 (Mr. Dat )
0903 412296 (Mr. Hien )
0903 434374 (Mr. Cam )