Các kho giá kệ chứa hàng Amazon sẽ có 10000 robot

Các kho giá kệ chứa hàng Amazon sẽ có 10000 robot.

Amazon hiện đang sử dụng khoảng 1.000 robot của Kiva Systems (một công ty được Amazon mua lại với giá $ 775,000,000 trong năm 2012) giá kệ để phục vụ các đơn đặt hàng của khách hàng. Theo báo cáo của CNN Amazon sẽ có 10.000 robot như vậy vào cuối năm nay. Giám đốc điều hành Jeff Bezos đã tiết lộ kế hoạch tăng gấp đôi xuống robot trong một cuộc họp cổ đông và nhấn mạnh rằng mặc dù các chủ đề khoa học viễn tưởng nổi tiếng với cuộc nổi dậy robot, và con người sẽ mất việc làm là kết quả do lực lượng lao động robot tăng lên. Dưới đây là một đoạn video cho thấy “một ngày trong cuộc đời” của một robot Kiva điều hướng một môi trường giá kệ nhà kho phức tạp, giống như những gì bạn sẽ tìm thấy tại Amazon. Hãy xem xét những gì Amazon đã làm với 1.000 robot hỗ trợ nhân viên nhà kho, sau đó tưởng tượng những gì xảy ra nếu số lượng đó tăng lên 10000. Tất cả hàng tồn kho được lưu trữ trên các giá kệ để hàng, và các giá kệ chứa hàng để hàng này được robot tương tác an toàn từ phía dưới.  Khi một robot xác định kệ chứa hàng cần vận chuyển , nó xoay bên dưới gầm của giá  kệ và trở thành một chiếc xe nâng vận chuyển hàng hóa bên trong giá kệ để hàng. Video dưới đây nói về một ngày làm việc của một robot tại giá kệ chứa hàng của Amazon.

longquyen-robot-amazon

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Long Quyền
Giá kệ & Nội thất công nghiệp

Giá kệ để hàng, Giá kệ để hàng
79 Đào Tấn Ba Đình Hà Nội
“Gia tăng giá trị không gian cho doanh nghiệp”
Website: longquyen.info

Comments are closed.