Bảo đảm an toàn trong nhà kho

Bạn có biết rằng các nhà kho là một trong những môi trường làm việc nguy hiểm nhất ? Các tai nạn luôn xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng chúng đều có thể ngăn ngừa được. Nguyên nhân của chúng có thể do việc thiết kế hoặc lắp đặt kệ không đúng. Kết quả là gây thiết hại tới hàng hóa trong nhà kho hoặc gây thương tích đối với nhân viên làm việc trong nhà kho dẫn đến gây thiệt hại về mặt kinh tế.  Một trong những nguyên nhân khác gây tai nạn trong nhà kho là việc sử dụng xe nâng không đúng cách hoặc bất cẩn.  Những chiếc xe nặng rất quan trọng đối với hoạt động của nhà kho nên chúng thường xuyên phải hoạt động vượt mức giới hạn, vận chuyển vượt quá giới hạn trọng lượng, hoặc lái xe quá nhanh.  Để xe nâng hoạt động tốt cần có quá trình tập huấn cho lái xe, có quy trình điều phối xe nâng và sử dụng các thiết bị đúng cách trang bị cho các công việc đang được thực hiện.  Lắp đặt hệ thống bảo vệ giá pallet, và thực thi các nguyên tắc hoạt động sẽ giảm tai nạn, thiệt hại về vật chất và con người cũng như thời gian ( nhà kho phải ngừng hoạt động).

Các bước thực hiện để đảm bảo an toàn

  1. Giảm nguy cơ va chạm đối với các phương tiên cơ giới di chuyển trong nhà kho. Thi kế các lối đi một chiều ra hoặc vào nhà kho để tránh xung đột.
  2. Đối với các khu vực bốc xếp hàng hóa hoặc nhiều người đi lại cần phải có biển cảnh báo để hạn chế tốc độ và chú ý.
  3. Bảo trì và kiểm tra thiết bị thường xuyên. Báo cáo tình trạng thiết bị sao mỗi ca làm việc để có thể tiến hành sửa chữa hoặc thay thế kịp thời thiết bị hỏng hóc.
  4. Thực hiên theo dõi giám sát tình hình thực hiện các quy trình làm việc trong nhà kho cũng như sử dụng thiết bị đúng cách đảm bảo các thiết bị không bị sử dụng quá công năng.
  5. Đảm bảo người lao động thực hiện đúng các quy trình an toàn trong lao động, được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.
  6. Giảm thiểu các nguy cơ gây cháy: đặt các thiết bị chữa chạy ở khắp nhà kho, đảm bảo nhân viên được đào tạo đầy đủ về phòng cháy chữa cháy.