30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần III)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần III)

Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tăng các giá trị sử dụng của giá kệ nói chung và hiệu quả sử dụng vận hành kho nói riêng. Có nhiều cách phân loại phụ kiện như phân loại theo cấu tạo, nguyên liệu sản xuất, loại hàng hóa chứa đựng, hoặc theo công dụng hay tính năng của phụ kiện. Tuy nhiên, sử dụng phổ biến là phân loại theo công dụng sử dụng của phụ kiện, chủ yếu được chi làm 4 nhóm:

  • Nhóm chỉ dẫn (biển hiệu, biển báo, nhãn dán…)
  • Nhóm an toàn (chắn đầu hồi, ốp bảo vệ, lưới chắn hàng…)
  • Nhóm chia hàng (các thanh chia, giỏ đựng, vách ngăn….)
  • Nhóm di động (các ngăn kéo chứa hàng, con lăn, thanh trượt…)

Trong phần (II) này, chúng tôi giới thiệu 10 loại phụ kiện tiếp theo đều có mặt trong cả 4 nhóm phụ kiện được phân loại nêu trên như sau:

21-Thanh chắn pallet theo chiều dọc (vertical pallet stop)
22-Lưới chắn hàng rơi (anti collapse system)
23-Thanh bảo vệ đầu hồi (frame protectors)
24-Thanh bảo vệ chân giá kệ (upright reinforce high mod)
25-Thanh bảo vệ chân giá kệ (upright reinforce medium mod)
26-Thanh bảo vệ chân giá kệ (upright reinforce low mod)
27-Thanh con lăn chở thùng hộp (carton flow rail)
28-Thanh con lăn chở pallet (pallet flow rail)
29-Thanh nối dài đầu hồi (upright splice plate)
30-Thanh dẫn hướng xe nâng lối đi hẹp (forklift guidance floor profile)

 

21-Thanh chắn pallet theo chiều dọc (vertical pallet stop)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần III) (1)

 

22-Lưới chắn hàng rơi (anti collapse system)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần III) (2)

 

23-Thanh bảo vệ đầu hồi (frame protectors)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần III) (3)

 

24-Thanh bảo vệ chân giá kệ (upright reinforce high mod)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần III) (4)

 

25-Thanh bảo vệ chân giá kệ (upright reinforce medium mod)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần III) (5)

 

26-Thanh bảo vệ chân giá kệ (upright reinforce low mod)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần III) (6)

 

27-Thanh con lăn chở thùng hộp (carton flow rail)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần III) (7)

 

28-Thanh con lăn chở pallet (pallet flow rail)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần III) (8)

 

29-Thanh nối dài đầu hồi (upright splice plate)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần III) (9)

 

30-Thanh dẫn hướng xe nâng lối đi hẹp (forklift guidance floor profile)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần III) (10)A

 

 

30 Phụ kiện giá kệ (Phần I)

30 Phụ kiện giá kệ (Phần II)

30 Phụ kiện giá kệ (Phần III)

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ, emai hoặc điện thoại
GIÁ KỆNỘI THẤT CÔNG NGHIỆP LONG QUYỀN
Office : 79 Dao Tan Street, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37260098; Fax: 84-4-32115955
Factory : Tay Mo Industrial Park, Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37643527; Fax: 84-4-37643767
contact@longquyen.info
contact@longquyen.com
Hot line:
0123 3422179 (Mr. Dat)
0903 422179 (Mr. Dat )
0903 412296 (Mr. Hien )
0903 434374 (Mr. Cam )

Visits: 127