30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần II)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần II)

Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tăng các giá trị sử dụng của giá kệ nói chung và hiệu quả sử dụng vận hành kho nói riêng. Có nhiều cách phân loại phụ kiện như phân loại theo cấu tạo, nguyên liệu sản xuất, loại hàng hóa chứa đựng, hoặc theo công dụng hay tính năng của phụ kiện. Tuy nhiên, sử dụng phổ biến là phân loại theo công dụng sử dụng của phụ kiện, chủ yếu được chi làm 4 nhóm:

  • Nhóm chỉ dẫn (biển hiệu, biển báo, nhãn dán…)
  • Nhóm an toàn (chắn đầu hồi, ốp bảo vệ, lưới chắn hàng…)
  • Nhóm chia hàng (các thanh chia, giỏ đựng, vách ngăn….)
  • Nhóm di động (các ngăn kéo chứa hàng, con lăn, thanh trượt…)

Trong phần (II) này, chúng tôi giới thiệu 10 loại phụ kiện tiếp theo đều có mặt trong cả 4 nhóm phụ kiện được phân loại nêu trên như sau:

11-Thanh đỡ cuộn dây (cable dispensing unit)
12-Thanh đỡ pallet nghiêng (incline pallet support)
13-Ngăn kéo để pallet (drawer unit for pallet)
14-Ngăn kéo sàn tôn trượt ra-vào (slide out unit)
15-Sàn lưới (mesh shelf)
16-Tấm sàn tôn gấp cạnh chịu lực (shelf panels)
17-Giá gắn đầu hồi (frame shelf)
18-Tấm cài móc treo (hooking panels)
19-Thanh giằng giữa các dãy giá kệ (frame spacer)
20-Thanh chắn pallet theo chiều ngang (horizontal pallet stop)

11-Thanh đỡ cuộn dây (cable dispensing unit)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần II) (1)

 

12-Thanh đỡ pallet nghiêng (incline pallet support)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần II) (2)

 

 

13-Ngăn kéo để pallet (drawer unit for pallet)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần II) (3)

 

 

14-Ngăn kéo sàn tôn trượt ra-vào (slide out unit)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần II) (4)

 

 

 

15-Sàn lưới (mesh shelf)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần II) (5)

 

 

16-Tấm sàn tôn gấp cạnh chịu lực (shelf panels)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần II) (6)

 

 

17-Giá gắn đầu hồi (frame shelf)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần II) (7)

 

 

18-Tấm cài móc treo (hooking panels)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần II) (8)

 

 

19-Thanh giằng giữa các dãy giá kệ (frame spacer)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần II) (9)

 

 

20-Thanh chắn pallet theo chiều ngang (horizontal pallet stop)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần II) (10)

30 Phụ kiện giá kệ (Phần I)

30 Phụ kiện giá kệ (Phần II)

30 Phụ kiện giá kệ (Phần III)

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ, emai hoặc điện thoại
GIÁ KỆNỘI THẤT CÔNG NGHIỆP LONG QUYỀN
Office : 79 Dao Tan Street, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37260098; Fax: 84-4-32115955
Factory : Tay Mo Industrial Park, Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37643527; Fax: 84-4-37643767
contact@longquyen.info
contact@longquyen.com
Hot line:
0123 3422179 (Mr. Dat)
0903 422179 (Mr. Dat )
0903 412296 (Mr. Hien )
0903 434374 (Mr. Cam )

Visits: 107