30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần I)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần I)

Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tăng các giá trị sử dụng của giá kệ nói chung và hiệu quả sử dụng vận hành kho nói riêng. Có nhiều cách phân loại phụ kiện như phân loại theo cấu tạo, nguyên liệu sản xuất, loại hàng hóa chứa đựng, hoặc theo công dụng hay tính năng của phụ kiện. Tuy nhiên, sử dụng phổ biến là phân loại theo công dụng sử dụng của phụ kiện, chủ yếu được chi làm 4 nhóm:

 • Nhóm chỉ dẫn (biển hiệu, biển báo, nhãn dán…)
 • Nhóm an toàn (chắn đầu hồi, ốp bảo vệ, lưới chắn hàng…)
 • Nhóm chia hàng (các thanh chia, giỏ đựng, vách ngăn….)
 • Nhóm di động (các ngăn kéo chứa hàng, con lăn, thanh trượt…)

Trong phần (I), chúng tôi giới thiệu 10 loại phụ kiện đầu tiên đều có mặt trong cả 4 nhóm phụ kiện được phân loại nêu trên như sau:

 1. Biển hiệu thông báo các dãy giá kệ (sign for ailse)
 2. Biển hiệu thông báo tải trọng (load capacity notice)
 3. Nhãn dán thanh beam (beam label)
 4. Nhãn dán với thanh mica (label with holder)
 5. Thanh chia beam PKGK-02A(beam divider)
 6. Thanh chia beam PKGK-02B(beam divider)
 7. Thanh đỡ pallet PKGK-03A (pallet support bar)
 8. Thanh đỡ pallet PKGK-03B (pallet support bar)
 9. Thanh đỡ/chắn thùng phi (drum support)
 10. Thanh đỡ hàng cuộn (coil support)

1-Biển hiệu thông báo các dãy giá kệ (sign for ailse)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần I) (1)

 

2-Biển hiệu thông báo tải trọng (load capacity notice)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần I) (2)

 

3-Nhãn dán thanh beam (beam label)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần I) (3)

 

4-Nhãn dán với thanh mica (label with holder)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần I) (4)

 

5-Thanh chia beam PKGK-02A(beam divider)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần I) (5)

 

6-Thanh chia beam PKGK-02B(beam divider)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần I) (6)

 

7- Thanh đỡ pallet PKGK-03A (pallet support bar)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần I) (7)

 

8-Thanh đỡ pallet PKGK-03B (pallet support bar)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần I) (8)

 

9- Thanh đỡ/chắn thùng phi (drum support)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần I) (9)

10- Thanh đỡ hàng cuộn (coil support)

30 Phụ kiện giá kệ chứa hàng kệ kho hàng lắp ráp công nghiệp (Phần I) (10)

30 Phụ kiện giá kệ (Phần I)

30 Phụ kiện giá kệ (Phần II)

30 Phụ kiện giá kệ (Phần III)

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ, emai hoặc điện thoại
GIÁ KỆNỘI THẤT CÔNG NGHIỆP LONG QUYỀN
Office : 79 Dao Tan Street, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37260098; Fax: 84-4-32115955
Factory : Tay Mo Industrial Park, Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37643527; Fax: 84-4-37643767
contact@longquyen.info
contact@longquyen.com
Hot line:
0123 3422179 (Mr. Dat)
0903 422179 (Mr. Dat )
0903 412296 (Mr. Hien )
0903 434374 (Mr. Cam )

Visits: 65