10 Xe Đẩy Bàn Dụng Cụ Thông Dụng

10 Xe Đẩy Bàn Dụng Cụ Thông Dụng

Xe Đẩy Bàn Dụng Cụ là loại xe đẩy 3 chức năng trong 1 chiếc xe đẩy bao gồm sự kết hợp của bàn thao tác, sửa chữa, lắp ráp + ngăn hộc tủ + xe đẩy. Dưới đây là sự giới thiệu về 10 Xe Đẩy Bàn Dụng Cụ Thông Dụng của công ty Long Quyền:

1/ Xe Đẩy Bàn Dụng Cụ XDB-WT01

Tầng mặt trên xe đẩy bằng gỗ MDF hoặc cao su, một hộc tủ cánh mở có khóa, khung thép dày 2-3mm, 4 bánh xe đường kính từ 100-150 mm (tùy chọn), có 2 bánh xe có khóa, tải trọng 150-300 kg.

Workshop-Trolley-XDB-WT-1

 

2/ Xe Đẩy Bàn Dụng Cụ XDB-WT02

Tầng mặt trên xe đẩy bằng gỗ MDF hoặc cao su, một hộc tủ cánh mở có khóa, khung thép dày 2-3mm, 4 bánh xe đường kính từ 100-150 mm (tùy chọn), có 2 bánh xe có khóa, một đợt có thể tháo lắp, tải trọng 150-300 kg.

Workshop-Trolley-XDB-WT-2

 

3/ Xe Đẩy Bàn Dụng Cụ XDB-WT03

Tầng mặt trên xe đẩy bằng gỗ MDF hoặc cao su, hai hộc tủ cánh mở có khóa, khung thép dày 2-3mm, 4 bánh xe đường kính từ 100-150 mm (tùy chọn), có 2 bánh xe có khóa, tải trọng 150-300 kg.

Workshop-Trolley-XDB-WT-3

 

4/ Xe Đẩy Bàn Dụng Cụ XDB-WT04

Tầng mặt trên xe đẩy bằng gỗ MDF hoặc cao su, hộc tủ có 4 ngăn kéo, khung thép dày 2-3mm, 4 bánh xe đường kính từ 100-150 mm (tùy chọn), có 2 bánh xe có khóa, một đợt có thể tháo lắp, tải trọng 150-300 kg.

Workshop-Trolley-XDB-WT-4

 

5/ Xe Đẩy Bàn Dụng Cụ XDB-WT05

Tầng mặt trên xe đẩy bằng gỗ MDF hoặc cao su, một hộc tủ có 4 ngăn kéo, một hộc tủ cánh mở, khung thép dày 2-3mm, 4 bánh xe đường kính từ 100-150 mm (tùy chọn), có 2 bánh xe có khóa, tải trọng 150-300 kg.

Workshop-Trolley-XDB-WT-\5

 

6/ Xe Đẩy Bàn Dụng Cụ XDB-WT06

Tầng mặt trên xe đẩy bằng gỗ MDF hoặc cao su, hai hộc tủ mỗi hộc có 4 ngăn kéo, khung thép dày 2-3mm, 4 bánh xe đường kính từ 100-150 mm (tùy chọn), có 2 bánh xe có khóa, tải trọng 150-300 kg.

Workshop-Trolley-XDB-WT-6

 

7/ Xe Đẩy Bàn Dụng Cụ XDB-WT07

Tầng mặt trên xe đẩy bằng gỗ MDF hoặc cao su, 3 hộc tủ bao gồm hộc có 6 ngăn kéo, hộc 1 ngăn kéo và hộc 1 cánh mở, khung thép dày 2-3mm, 4 bánh xe đường kính từ 100-150 mm (tùy chọn), có 2 bánh xe có khóa, tải trọng 150-300 kg.

Workshop-Trolley-XDB-WT-7

 

8/ Xe Đẩy Bàn Dụng Cụ XDB-WT08

Tầng mặt trên xe đẩy bằng gỗ MDF hoặc cao su, hai hộc tủ cánh mở có khóa, khung thép dày 2-3mm, 4 bánh xe đường kính từ 100-150 mm (tùy chọn), có 2 bánh xe có khóa, tải trọng 150-300 kg.

 

Workshop-Trolley-XDB-WT-8

 

9/ Xe Đẩy Bàn Dụng Cụ XDB-WT09

Tầng mặt trên xe đẩy bằng gỗ MDF hoặc cao su, hai hộc ngăn kéo có khóa, một ngăn đợt bên tầng dưới, khung thép dày 2-3mm, 4 bánh xe đường kính từ 100-150 mm (tùy chọn), có 2 bánh xe có khóa, tải trọng 150-300 kg.

 

Workshop-Trolley-XDB-WT-9

 

10/ Xe Đẩy Bàn Dụng Cụ XDB-WT10

Tầng trên và dưới xe đẩy bằng khay chứa dụng cụ, hai hộc tủ ngăn kéo, khung thép dày 2-3mm, 4 bánh xe đường kính từ 100-150 mm (tùy chọn), có 2 bánh xe có khóa, tải trọng 150-300 kg.

Workshop-Trolley-XDB-WT-10

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ, emai hoặc điện thoại
Office : 79 Dao Tan Street, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37260098; Fax: 84-4-32115955
Factory : Tay Mo Industrial Park, Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
84-4-37643527; Fax: 84-4-37643767
contact@longquyen.info
contact@longquyen.com
Hot line:
0123 3422179 (Mr. Dat)
0903 422179 (Mr. Dat )
0903 412296 (Mr. Hien )
0903 434374 (Mr. Cam )